../s3_ae.gif Lijn Maginot - BEWAPENING. Lans-vlam
Documenten SHAT, Philippe en Michel Truttmann, Raymond Cima, enz ©2002-2010 Autoédition Cima.
Algemeen

Algemeen op de vlammenwerpers

lf_titre.jpg

Toepassingen van de vlammenwerper

In aanval het is de lans-vlam te gebruiken in alle omstandigheden, onder meer tegen het personeel, in rechtstreeks TIR of krom waar hij de granaten voordelig kan vervangen, zou het slechts door zijn verlengd gevolg zijn. Zijn in brand gestoken vloeistof die zich met faciliteit door de mindere tussenruimte insinueert, is zijn werkgelegenheid bijzonder efficiënt tegen het gemechaniseerde gerei, de schijven, de schuilplaatsen en bunkers, behalve als het doelwit hermetisch is gesloten.

In defensie, kan het efficiënt zijn tegen de infanterie die gaten van granaten gebruikt om per opeenvolgende sprong vooruit te gaan. Maar in defensie kan hij eveneens door de klassieke vereniging vervangen worden: mitrailleur, vijzel van klein kaliber, granaten.

Vlammenwerper en vestingwerk CORF

Het principe van de installatie van vlammenwerpers wordt door CORF, vanaf de opvatting van de werken overwogen. Maar bij gebrek aan krachtige materialen en vooral rekening houdend met het gebrek aan belangstelling van de vlammenwerper in de defensie die van het vestingwerk dichterbij wordt gebracht, het wapen niet tegengehouden=wordt= ten voordele van de vereniging van FM-JM (gespannen schieten) en vijzels van 50mm (krom schieten) waaraan granaatwerpers worden toegevoegd.

Nochtans in 1937, komt de vraag van de installatie van vlammenwerpers in de werken aan de agenda terug, proeven van materialen worden, geanalyseerd, hun resultaten ondernomen - interessant worden geoordeeld. Enkel de vlammenwerper Mandet, handelbaar dusdanig dat hij de klokken GFM kan uitrusten, overschrijdt het stadium van het prototype. Hij zal echter in het karton blijven (waarschijnlijk wegens het feit dat GFM reeds suréquipées).

Vlammenwerper Mandet
Beschrijving

Vlammenwerper Mandet

Beschrijving

mandet_0.jpg Bladzijde van wachter, zeer ornementée, van het document betreffende de tests van de vlammenwerper.
mandet_1.jpg
mandet_3.jpg Panoramisch gezicht van het geteste apparaat Mandet.
De vlammenwerper bestaat uit twee posten:
- de post van TIR, met de lans aanpasbaar aan een marktsegment type GFM, dat door de schutter wordt gediend,
- de post van voorziening, met de reservoirs aan vloeistof brandbaar en voortstuwer, die door twee leveranciers wordt gediend.

Deze twee posten, min of meer ver een van de andere, worden tussen hen door een geheel van drie buizen verbonden: een brengt de brandbare vloeistof onder druk; de tweede laat de handhaving van een nachtlampje toe dat in einde van lans wordt aangestoken; de derde is een megafoon die beide posten verbindt.

De lans

Beschrijving van de lans

mandet_5.jpg Van het apparaat Mandet, gezien duikend lanceert het recht.

Van de linkerkant naar de rechterkant:
- boven de lans: handel die het ventiel vervolgt om brandbare vloeistof te lanceren,
- aan de onderkant van de lans: kruk van de magneetontsteker (en magneetontsteker) die dient om het nachtlampje van het einde van de lans in brand te steken,
- in het centrum: bevestigingssysteem aan het marktsegment van GFM,
- aan de uiterste rechterkant: brander, nachtlampje.

mandet_4.jpg Standpunt recht profiel. Op deze foto werd het nachtlampje weggenomen.
mandet_6.jpg Close-up op het nachtlampje.

- in het centrum: kanon van output van de brandbare vloeistof,
- alles eromheen: nachtlampje aan acht gaten,
- aan de linkerkant: elektrische allumeur van het nachtlampje (verbonden met de magneetontsteker).

Voorziening

Voorzieningspost

mandet_7.jpg
mandet_2.jpg Voorzieningsflessen.

Deze post bestaat uit twee te gebruiken symmetrische mechanismen beurtelings en interconnectables.

Elk mechanisme omvat 2 lange flessen lucht onder druk (voortstuwer) gelegen aan weerskanten van een grote fles (brandbaar reservoir aan vloeistof) waarvan de inhoud onafgebroken TIR van 20 tweede toelaat (dat hij wordt geadviseerd om door een reeks van 20 schieten van een tweede elk te vervangen).

Wanneer een van de twee grote flessen aan brandbare vloeistof leeg is, maakt een handel een van beide leveranciers het mogelijk om de tweede fles aan te sluiten op de lans, terwijl de andere leverancier de lege fles vult. De flessen comprimé lucht zijn eveneens interconnectables en hebben een zeer lange levensduur (waarvan wij hebben de waarde niet exact gevonden).

Réapprovisionnement

mandet_8.jpg Vullen van een fles.

Réapprovisionnement in brandbare vloeistof heeft een sterk punt: hij kan vanaf gewone vaten, van de handel verwezenlijkt worden. Geen enkele pomp is noodzakelijk want een dubbele buis maakt het mogelijk om het vat onder geringe druk (een sterke druk zou het laten barsten) te zetten wat de brandbare vloeistof uitwijst.

Voordelen van het systeem

Dit systeem, mobiel op wagen, kan dus volgend de behoeften verplaatst worden. Maar vooral is hij autonoom! Dat wil zeggen dat hij geen behoefte aan compressor die bij het gebruik van de vlammenwerper noch van pomp werkt, heeft om het op te laden. Het is een belangrijk voordeel aangezien hij aldus de bunkers kan uitrusten zonder électrogènes groepen.

Gebruik

Gebruik en prestaties van de vlammenwerper

Wanneer het apparaat bereid is om te werken steekt de schutter het nachtlampje aan, na zijn traject geopend te hebben, beoogt en tire, per rukwind van stralen van een duur van 1 tweede elk.

De druk van de brandbare vloeistof, veranderlijk naar believen tussen 500.000 en 1.200.000 het mogelijk Pa, maakt om een reikwijdte te verkrijgen omvat tussen 8 en 30m (minder per tegengestelde wind, zoals men zich kan erover twijfelen).

Aangezien de in brand gestoken straal bijna recht tot zijn uitblussing is, als men een krom schieten wil verwezenlijken (bijvoorbeeld assaillants treffen die in een gat van granaten zijn voorbijgetrokken), voldoet het om een straal te lanceren, geblust nachtlampje, vervolgens om vervolgens de plas in brand te steken die door een nieuwe straal, aangestoken nachtlampje wordt geproduceerd.

Het zwak: het vullen van het reservoir aan brandbare vloeistof is niet mogelijk in minder dan 20 tweede (men heeft net iets meer ervannodig). Echter onafgebroken TIR dat het leegt, in 20 tweede kan deze vlammenwerper niet onafgebroken meer van 40s (tijd van vidage van de 2 reservoirs) gebruikt worden. Daarentegen kan een opeenvolgend kort schieten van 1 tweede zeer lang herhaald worden want zij laten een voldoende tijd om de reservoirs op te laden.

Conclusies

mandet_10.gif Handtekening van kwalificatie van de vlammenwerper.

Na proeven aan het Opstellen van Technische Experimenten van Bourges, op 15 november 1938, besluit de militaire ingenieur Voornaamste Cabrit:

Het apparaat Mandet lijkt vanaf nu aan proeven in de werken kunnen gebonden zijn die in de normale voorwaarden voor werkgelegenheid worden versterkt.

Wij hebben geen spoor van deze proeven gevonden. Hebben zij plaatsgevonden? Heeft men vastgesteld dat zij veel niet aan de defensie aanbrachten die van de werken dichterbij wordt gebracht? Heeft men geacht het goed om geen apparaat van meer in de reeds overbeladen klokken GFM van materialen te plaatsen? Nog steeds is hij dat geen enkele vlammenwerper de werken in 1940 uitrustte.

Vlammenwerper SIAM
Beschrijving

Vlammenwerper SIAM

Beschrijving

Inleiding

In 1937 komt de vraag van de installatie van vlammenwerpers in de versterkte werken aan de agenda terug. De Instellingen SIAM verwezenlijken een apparaat dat zij aan de Technische Afdeling van het Ministerie van Nationaal Defensie en de Oorlog op 17 november 1938 presenteren. Het is, een beetje laat rekening houdend met het feit dat de Instellingen Mandet reeds een systeem hebben gepresenteerd (verschillend) waarvan het principe is goedgekeurd.

Algemene beschrijving

Het apparaat SIAM is veel krachtiger dan zijn concurrent. Immers kan hij stralen aan meer dan 70 meters lanceren, hij kan onafgebroken gebruikt worden en zijn verbruik is gering (10 liter/tweede). Bovendien is het technisch zeer eenvoudig.

siam_1.gif Principe van het apparaat SIAM. Schema Cima

Het apparaat is technisch eenvoudig. Hij wordt gevormd:
- van een reservoir aan brandbare vloeistof waarvan de dimensie niet wordt opgelegd,
- van een hermetisch gesloten reservoir accumulatie (accumulator),
- van een elektrische motor van grote macht (minstens gelijk aan 10 kW) die een pomp vervolgt,
- van een middelpuntvliedende pomp die, in brandbare vloeistof, het reservoir accumulatie laadt, hetgeen de druk van de lucht in laatstgenoemde verhoogt,
- van een flexibele buis die het reservoir accumulatie met een lans van projectie verbindt,
- van een lans waar op een nachtlampje waarvan wordt bepaald de ontsteking gebeurt per magneetontsteker.

Maar het apparaat SIAM heeft drie belangrijke nadelen: zijn lans is lastig, hij is niet beweeglijk en, vooral, heeft hij behoefte aan elektrische energie, hetgeen het verhindert om bij de bunkers zonder électrogène centrale gebruikt te worden. Op 30 november 1938 stelt eveneens de kolonel voor Mouflard, Directeur van de technische afdeling van de Bouwkunde, om deze vlammenwerper voor de grote te reserveren werken en op voorwaarde dat hij in nieuwe speciaal met het oog hierop bestudeerde bepantseringen (dus nieuwe blokken) wordt geplaatst. Men stelt in het bijzonder een typebepantsering voor klok LG, met éclipsable paddestoel, teneinde TIR op 360° te waarborgen.

Conclusies

Rekening houdend met het feit dat het apparaat SIAM geluk heeft gehad om slechts na de studie van nieuwe bepantseringen aanvaard te worden, is het weinig waarschijnlijk dat een operationeel prototype werd verwezenlijkt. Hoe het ook zij van onze kant hebben wij geen sporen ervan gevonden.

Bescherming van de vestingwerken
Simulatie van aanval

Bescherming tegen vlammenwerpers

Simulatie van aanval aan de vlammenwerper

lf_lavoir_2.jpg Proef van vlammenwerpers aan B1 van de Wasserij (SF Savoie) op 26 en 27 april 1940 (vergelijkt de datum van de proef met 10 mei 1940: Duitse aanval).

Rampzalige proeven

Het hoge Franse bevel dat enkele twijfels over de doeltreffendheid van het materiaal van ventilatie heeft geuit, tegenover de vlammenwerpers waarvan het Duitse leger is voorzien, worden proeven in de Alpen geprogrammeerd waar de Italianen nog niet geen blijk van strijdlustige handelingen hebben gegeven.

Op 26 april de proeven op een normaal nemen van lucht (zonder déshuileur noch plateert van bescherming), in werking ventilatie, natuurlijk worden gedaan! Een lans-vlam plant 10 liter van in brand gestoken mengeling van olie en benzine in verschillende opeenvolgende stralen. Vervolgens wordt de ervaring vernieuwd.

De resultaten zijn rampzalig! De filters worden onmiddellijk afgedicht en hun debiet wordt door 3 verdeeld (hij stijgt van 600m3/h naar 200m3/h). Enkel troost, blijven zij geïsoleerd.

Op 27 april worden de proeven met hetzelfde protocol hernomen, maar dit keer wordt het nemen van lucht door een plaat van plaatijzer beschermd. De resultaten zijn meer bevredigend dan de vorige dag aangezien de afdichting van de filters dan duidelijk is verminderd. Maar dat neemt niet weg dat na twee opeenvolgende proeven stijgt het debiet van lucht van de ventilatie toch van 600m3/h naar 500m3/h. hij er niet heeft het die pavoiser.

Constatering van de Permanente Delegatie van de Technische Afdelingen tijdens zijn vergadering van 9 mei 1940 (de vorige dag van de Duitse aanval):

De proeven van vlammenwerpers op de nemen van lucht hebben aangetoond dat de filter vrij snel werd afgedicht. De achtereenvolgens ervaren beschermende apparaten (déshuileur, plaat of beschermingsafzuigkap van de opening van nemen van lucht) hebben de afdichting niet kunnen verhinderen.

Het probleem is onoplosbaar direct!

lf_lavoir_3.jpg Uiteennemen van filter na ervaring.
Gevolgen

Gevolgen ter plaatse

Aantekening, net voor de gevechten van mei 1940 (uittreksels)

lf_georges.jpg Hoofding van de aantekening van dienst, op 30 april 1940, door de generaal GEORGES wordt ondertekend, opperbevelhebber op het Noordost-voorhoofd die (Document SHAT).
Ongeacht de manier of de macht van de vlammenwerpers handelen deze per opeenvolgende straal. In elke straal plannen zij gedurende zeer korte laps van tijd een aanzienlijke hoeveelheid vloeistof die normaal aan enkele meters van de output van de sproeier in brand wordt gestoken. De straal van vloeistof kan niet eveneens in brand gestoken worden. In dit laatste geval zet een latere straal het vuur aan de eerder geplande vloeistof.
De reikwijdte van het Duitse gerei wordt niet precies gekend. Men kan echter de volgende cijfers toestemmen: 100m voor de karren vlammenwerper, 30 aan 40m voor het draagbare gerei.
De vlammen handelen ofwel door rechtstreekse brandwond ofwel door stijging van temperatuur (meer 1000°C) die een vrij ruime zone aan de omstreken van de straal onhoudbaar maakt. In vrij terrein kan men niet van de straal aan minder van een dertigtal meters naderen.
Gedurende enkele momenten houdt een fijn traliewerk op de manier van een lamp van mijnwerker de vlam tegen maar laat de vloeistof voorbijgaan. Zeer snel wordt het traliewerk ten gevolge van de stijging van temperatuur en de vlam vernietigd die opnieuw met het vuur aan de vloeistof oversteekt die door het traliewerk heeft gefiltreerd. Daarentegen snijdt het mindere ondoorschijnende scherm in onontvlambare substantie de straling van hitte of houdt de straal tegen. De straal van vlam is gepaard gegaan met een grote terugtrekking van rook die moeilijk die toelaat die van onderwerp van de aanval is het gerei draagraket te zien.
Bescherming in de versterkte werken
1 - Werken type CORF. Geen enkel gevolg is door de dichtheid van de marktsegmenten (wapens opgezet op knieschijf) te vrezen.

[Men zal opmerken dat hij niets op de monden van ventileren zegt. NDLR].

2 - Typewerk MOM. Deze werken hebben hun embrasures gedeeltelijk obturées ofwel door trémies ofwel door zandzakken.
Als het gerei vlammenwerper tot reikwijdte komt, dringen de vlammen binnen door de mindere tussenruimte door en beïnvloeden het personeel []. Men moet echter opmerken dat in de werken aan verschillende kamers het zeldzaam is dat de straal van vlammen tegelijkertijd alle kamers van TIR interesseert. In dit geval kunnen brandblusapparaten door het niet getroffen personeel uitgevoerd worden, en de brandblusapparaten aan het bromide van méthyle zijn zeer efficiënt, zij blussen snel de vlammen zonder schadelijke producten los te maken. Brandblusapparaten aan de schuim en aan de tetrachloorkoolstof zijn op een absolute wijze te verbieden.
Hoe het ook zij in de huidige toestand van de dingen, bestaat de meest efficiënte parade daarin om het gerei vlammenwerper te verhinderen om tot reikwijdte van straal van de werken te komen.

[Zonder te veel voorschotten, kan men verzekeren dat het de absolute parade is; zelfs tegen de bombardementen, de mijnen en de aanval! NDLR]

Aantekening, tijdens de gevechten van 1940 (uittreksels)

lf_42caf.jpg Hoofding van de aantekening van dienst die, op 1 juni 1940, door de Generaal van Verdeling Renondeau wordt ondertekend, die ex 42°CAF SF Crusnes bestelt (Document SHAT).

Na 20 dagen van Duitse aanval:

De actie van de vlammenwerpers kan ernstig zijn slechts op de marktsegmenten van klokken van GFM, de nemen van lucht en de marktsegmenten van FM onder beton.
De mogelijke gevolgen van de aanvallen van de versterkte organen zoals zij kort hierboven worden uiteengezet zetten ertoe aan om de volgende instructies voor te schrijven betreffende de bescherming tegen de aanvallen.
Alle embrasures moeten in hun reglementaire uitrusting voorzien zijn, door scrupuleus op de normale vaststelling van deze installaties toe te zien.

[Immers, was het niet nutteloos om op het te wijzen want in bepaalde vestingwerken, mannen, las om verplicht te worden om door het ijs van periscopen van GFM te observeren, erg eenvoudig teruggetrokken hadden deze apparaten en maakten hun opmerkingen bovengronds. NDLR]

Opmerking, met betrekking tot de afwezigheid van vlammenwerpers aan het werk van Ferté

Bepaalde auteurs merken op dat in 1940 als het werk van Ferté van vlammenwerpers was voorzien (zoals, vervolgens, de Duitse werken van de Muur van de Atlantische Oceaan) de Duitsers misschien hadden zich kunnen erover naderen en zijn torentje van mitrailleurs laten springen. Het is mogelijk. Maar op het moment van de aanval, werd het torentje geblokkeerd en onbruikbaar, werden de troepen vriendinnen van de nabijheid teruggetrokken en één van de 3 klokken GFM was buiten dienst ten gevolge van de voorbereidingsbombardementen. A wat dus, dan, de beschermingsvlammenwerpers zouden geleken hebben? In het geval van Ferté, is het een bescherming door buitenlandse troepen (teruggetrokken op orde) en artillerie (uitgesteld bij gebrek aan kredieten) die wreed, meer heeft ontbroken dan om het even welk ander soort wapens. (R.Cima)

enz.

Enz.

.
Ruimte ontspanning
Klein spel en aankondigingen

Ruimte ontspanning

Klein spel

De klik: het spel laden

Aankondigingen