Algemeen op „Immerhof“

Vestingwerk CORF met artillerie van 81mm.

SF Thionville

Het is een mooi vestingwerk waarvan de ondergrondse kazernering volkomen, in tegenstelling tot andere vestingwerken van dit gebied wordt gebetonneerd waar de kazernering, zeer diepgaand begraven (en dus goed beschermd), in duidelijke stenen is.

In 1940 wordt hij verschillende keer, zonder successen, door de Duitse troepen gebombardeerd.

Legende van het plan. H: mannen; B: marktsegment onder beton; C: klok; T: torentje; Infanterie_: bewapening van infanterie; Artillerie_: bewapening van artillerie; Observatoires_: geharnaste waarnemingscentra
In top: de personalia zijn in het geografische systeem WGS84

Fotografen

Groot bedankt aan de fotografen die ons hun hartstocht hebben laten delen.

d_kemmel.jpg Dominique KEMMEL

ph_goeltl.jpg Gérald GOELTL

ph_maillot.jpg Luc MAILLOT en zijn meisje

Toegang

De hierna vermelde foto: Gemengde toegang (mannen en munities) die, op klassieke wijze, door een JM/AC47 wordt beschermd, antitank-.

De klik: zoom van de hierna vermelde foto

f19_entree_fm.jpg Bovendien worden de directe omtrekken van de toegang door FM beschermd.

JM/AC47

De hierna vermelde foto: kamer van TIR van het blok van toegang. AC47 is in batterij (opnieuw samenstellen). JM die hetzelfde marktsegment bezet is dus in „uitgewiste“ positie.

f19_entree_jm.jpg JM in batterij (AC47 is in uitgewiste positie).

f19_entree_jm2.jpg Marktsegment voor JM.

GFM. Akoestische buis

De bovenkanten van de toegang worden door twee GFM model „A“ beschermd waarvan het binnenste niet volkomen „klassiek“ is. Immers op de hierna vermelde foto zal men opmerken dat de observatiepost, op een aanpasbare beweeglijke vloer aan de omvang van de wacht, wordt uitgerust met een akoestische buis die het mogelijk maakt om met de hoofd-waarnemer van blok mee te delen. In talrijke vestingwerken CORF gebeurt de verbinding voornamelijk per telefoon.

Merken op dat de akoestische buis, van weinig hoge installatiekosten en nul kosten van onderhoud, betrouwbaarder is dan de telefoon vooral in vochtig milieu. Daarentegen verliest hij van zijn doeltreffendheid derhalve dat de afstanden van overdracht verschillende tientallen meters overschrijden.

f19_entree_gfm2.jpg De post van beluisteren is aan de voet van een van beide GFM. Elke buis, in gegalvaniseerd ijzer van 10cm van doorsnede, stemt met een GFM overeen.

GFM. FM

GFM is een uitkijkpost. Maar aangezien het eveneens een post van TIR voor FM is, wordt zij uitgerust met een centraal omhulsel van evacuatie van de gebruikte koppelringen (hierna vermelde foto).

f19_entree_gfm4.jpg Aan de voet van GFM verzamelt een geïsoleerde caisson de koppelringen van FM. Een ventilator maakt het mogelijk om de gifgassen en de residuen van poeder uit te schakelen.

f19_entree_gfm5.jpg Dit GFM is niet „klassiek“ want zijn ventilator is niet direct op de geïsoleerde caisson maar iets meer ver, ter hoogte van man, hetgeen van gebruik meer praktisch is dan in het merendeel van GFM van andere vestingwerken CORF.

bichel_bas_cloche.jpg Lopend voorbeeld van positie van de ventilator (Schuilplaats van het Bichel-Zuiden).

Galerij

De hierna vermelde foto: Hoofdgalerij op het niveau van de kazernering en van de splitsing naar het blok 3 (naar de linkerkant van de foto).

f19_entree_galerie.jpg Galerij aan de nabijheid van het blok van toegang.

Alles onderin dit deel van de hoofdgalerij merkt men de aanwezigheid van een marktsegment van FM van „binnenlandse defensie“ op die, onder meer, de toegang tot de kazernering en de blokken van gevecht beschermt.

Blok 1

Bovenkant van het blok. Het torentje van mitrailleurs beheerst het geheel van de omtrekken van het blok. Aan ver onderscheidt men tm van het blok 2.

GFM van het blok 1

Dit GFM wordt vreemd automatisch ingesteld want zijn veld van visie verhindert het om zijn alzijdige rol van guet ten volle te spelen. Zij bezet de gewoonlijk voorbehouden positie aan een klok JM. A boven van haar kan men het torentje van mitrailleurs zien.

f19_b1_gfm.jpg

Blok 2 - tm

B1 en B2 (respectievelijk aan de rechterkant en aan de linkerkant op de foto) zijn, elk, die met een torentje van mitrailleurs wordt uitgerust. Beide blokken zijn volledig symmetrisch en geven, aan de zone, een belangrijke anti-personeelmacht van vuur.

De klik: zoom van de hierna vermelde foto

f19_2.jpg De blokken 1 en 2 zijn aan raz van de bodem. Zij hebben dus geen voorgevel en, a fortiori, niet klassieke roosters van toegang van lucht om hun zaal van neutralisatie te voeden. Deze gepantserde paddestoelen maken het mogelijk om hun toegang van lucht te beschermen die door hun tegel wordt uitgeoefend.

Bovenkant van het blok 3

Het blok 3 (aan de rechterkant) is zeer nabij aan het blok van toegang (aan de linkerkant). Men merkt, hier, slechts hun GFM.

De klik: zoom van de hierna vermelde foto

Voorgevel van het blok 3

B3 is een gemengd blok: artillerie met torentje van 81, infanterie met marktsegment JM en klok GFM.

De klik: zoom van de hierna vermelde foto

f19_b3.jpg Het is eveneens op het niveau van dit blok (in voorgevel) dat de uitlaatgassen van de électrogènes groepen weggaan.

Torentje van 81. Koepel

Torentje van 81 met, op de rechterkant van de foto, BESCHERMINGSGFM van de omtrekken van het blok.

De klik: zoom van de hierna vermelde foto

Om niet voor doelwit door een vijandig gespannen schieten genomen te worden, zoals zij onder 45° zij kan technisch in een lichte waskom geplaatst worden trekt. Het is het geval. Het nadeel van dit automatische instellingssoort is dat vloeistoffen, de brandbare giffen of, in het vestingwerk door de ingerichte draineerbuizen kunnen doordringen om de regenwater te ontruimen.

f19_t81_red.jpg Op deze foto, is het torentje van 81mm in verticale beweging (inzet in batterij of overschaduwde inzet in positie).

Torentje van 81. Bestellingen

Post van richten van het torentje

f19_t81_com.jpg Alle verrichtingen kunnen vanaf deze post, behalve de lading van de vijzels van 81 gedaan worden waarvoor twee dienend zich moeten houden dichtbij de wapens.

f19_t81_balancier.jpg Onder de post van richten, wordt het lagere niveau van het torentje op een slinger gearticuleerd die een inzet in batterij zonder inspanning toelaat. Het torentje wordt in batterij door een elektrische motor gezet maar een man kan eveneens het zetten in batterij door middel van een eenvoudige kruk. Het is een veiligheid in geval van stroomuitval.

Basis

Het van deze kazemat, wordt geplaatst in de kazernering vertrekken, dat alle orden naar de verschillende organen van Immerhof.

Commandant van Immerhof

Kamer van de commandant van werk (kapitein Requiston in 1940)

f19_cap_requiston.jpg De kapitein Requiston

f19_chambre_com2.jpg Ander standpunt van zijn kamer

Fabriek

De électrogène fabriek wordt uitgerust met twee groepen Renault die wisselstroom voor het geheel van de installaties van het vestingwerk produceren.

Maar aangezien de motoren van de torentjes met gelijkstroom werken, wordt de wisselstroom in gelijkstroom door dynamo's veranderd (aan de voorgrond op de foto).

f19_usine2.jpg Opnieuw samenstellen van sfeer

f19_usine3.jpg Foto van een van beide groepen Renault.

Werkplaats

Deze werkplaats wordt door électromécaniciens (Bouwkunde) gebruikt om alle kleine reparaties uit te voeren die op de verschillende organen van het vestingwerk moeten gedaan worden.

Zaal van de filters

Het vestingwerk is geïsoleerd. Zijn lucht wordt buiten vervolgens hij wordt verdeeld in de verschillende lokalen na dépollué (neutralisatie van de strijdgassen) in de filters van de zaal van neutralisatie geput.

Keuken

f19_cuisine2.jpg Opnieuw samenstellen van sfeer

Kamer

De mannen eten in hun kamer, hetgeen de bouw van gespecialiseerde lokalen vermijdt.

De klik: zoom van de hierna vermelde foto

f19_chambre.jpg In dit vestingwerk zijn de kamers op 3 niveau's van couchage (2 niveau's zijn meer lopend dan 3).

f19_chambre_hop.jpg De aanwezigheid van een overwelft plafond op merken dekking van pantseringsplaten om de bemanning tegen het gevolg Hopkinson te beschermen.

De klik: neemt/laat het onderwerp los om het te verplaatsen

De klik: aanplakbiljet het geheel van de bestanden van de plaats

NIET- actieve klik

ACTIEVE klik

De klik: aanplakbiljet het lexicon van de plaats, in een ander venster

De klik: precedent

De klik: volgens

Diaporama op „Immerhof“; B.E.R Cima ©2006-2009

0_*; Samenhangende bestanden; 1_*; Algemeen; 2_*; Fotografen; 3_*; Toegang; 5_*; Blok 1 - tm; 6_*; Blok 1 - GFM; 7_*; Blok 2 - tm; 8_*; Bovenkant van B3; 9_*; Voorgevel van B3; 10_*; Basis; 11_*; T81 - Koepel; 12_*; T81 - Bestellingen; 13_*; Fabriek; 14_*; Werkplaats; 15_*; Keuken; 16_*; Kamer; 17_*; De commandant; 18_*; Galerij; 20_*; Filters; 21_*; GFM. Akoestische buis