Algemeen op „Galgenberg“

Vestingwerk CORF met artillerie van 81mm en 135mm.

SF Thionville

Het is een mooi klassiek vestingwerk waarvan de ondergrondse galerijen gedeeltelijk in vrijmetselarij zijn (duidelijke stenen), hetgeen het geval in het merendeel van de vestingwerken van het gebied is.

In 1940 wordt hij niet door de Duitse troepen ongerust gemaakt.

Hij maakt deel deze vestingwerken uit, in zeer goede algemene stand, die slechts vrijwilligers wachten om ze te valoriseren. Wij hebben de naam en het adres van de zeer sympathieke gids verloren die ons het bezoek heeft toegelicht; als het iemand zijn personalia, bedankt van tevoren terugvindt om ons ze mee te delen.

Legende van het plan. H: mannen; B: marktsegment onder beton; C: klok; T: torentje; Infanterie_: bewapening van infanterie; Artillerie_: bewapening van artillerie; Observatoires_: geharnaste waarnemingscentra
In top: de personalia zijn in het geografische systeem WGS84

Fotografen

Groot bedankt aan de fotografen die ons hun hartstocht hebben laten delen.

vivien_wiatr.jpg Vivien WIATR, op een GFM van Galgenberg

ph_goeltl.jpg Gérald GOELTL

Toegang van de munities

De hierna vermelde foto: Ingegaan beschermd, op klassieke wijze, door een JM/AC47 antitank- (aan de linkerkant op de foto), van FM en 2 klokken GFM.

De klik: zoom van de hierna vermelde foto

f24_gfm.jpg Bovenkant van de toegang.

f24_entree_fm.jpg Sloot diamant die door FM wordt beschermd

JM/AC47

De hierna vermelde foto: kamer van TIR van het blok van toegang van de munities. JM is in batterij en AC47 (die hetzelfde marktsegment bezet wordt) „uitgewist“. Aan de rechterkant van JM, verdedigt goulotte aan granaat de sloot diamant.

f24_jmac47c.jpg Marktsegment van JM/AC47.

f24_em_filtres.jpg „Een zaal van plaatselijke neutralisatie“, met ventilators en anti-gaz filters van gevecht, waarborgt de luchtdrukregeling van de kazematten van het blok van toegang.

Pont dat rolt

Men heeft de indruk (hierna vermelde foto) dat de toegang in de hal van lossen van de vrachtwagens schijnt zich zonder moeilijkheden te doen, buiten gezet het beschermingsschieten dat het voorplein bedekt.

f24_em_hall.jpg Nochtans niet alleen beschermt een marktsegment van FM het overladen van materialen van de vrachtwagens naar lorries, maar bovendien na een elleboog, wordt de galerij die deze hal opvolgt door een gepantserde deur versperd waar voor een laadbrug een sloot verbergt.

f24_em_pont.jpg

Kist FM

De munities, die in de hal worden overgeladen, worden op lorries (weg van 60cm) die door mannen worden geduwd, gelegd. De elektrische aandrijving werd niet overwogen want er zijn weinig afstanden om tussen de toegang, winkel aan de munities en het torentje van 135 te doorlopen.

De weg die de hoofdgalerij feit een nieuwe elleboog onder de bescherming van een kist van binnenlandse defensie ingaan (hierna vermelde foto)

f24_em_coffre2.jpg Detail van de kist.

Hoofdgalerij

De hoofdgalerij is ruim, met twee wegen voor lorries. Door verschillende bifurcaties leidt zij tot de opslagplaats aan munities (M1), de kazernering en de verschillende blokken.

f24_galerie2.jpg

M1. Opslagplaats aan munities

f24_m1_palan.jpgDe lorries dringen niet in de opslagplaatsen van de munities door, om de vonken (en dus de explosies) te vermijden dat hun wielen op de rails zouden kunnen produceren. Kassa's worden aan de munities ontlast en door middel van takels gehanteerd die onder monorails circuleren.

Draagt voorziet adem

De kazernering en de blokken van gevecht worden, door deze deur zelfsluitend beschermd, tegen een explosie die in de opslagplaats aan munities voorkomt. laatstgenoemde vermijdt de verbreiding van de schokgolf en de adem.

Blok 4. Torentje van 81

Een ondergeschikte galerij vertrekt van de hoofdgalerij en doet de blokken van gevecht 1 tot en met 4 aan. De hierna vermelde foto toont de splitsing naar B4 (aan de linkerkant van de foto) en B1-2-3, elk recht.

f24_4.jpg Overschaduwd torentje van 81.

f24_b4_gfm.jpg GFM die de omtrekken van het torentje beschermt.

Blok 3. Torentje van mitrailleurs

Splitsing naar B3 (aan de rechterkant van de foto) en B1-2, elk recht.

De klik: zoom van de hierna vermelde foto

f24_3.jpg Torentje van mitrailleurs in batterij.

f24_3_gfm.jpg GFM die de omtrekken van het torentje beschermt. De positie van dit GFM is nieuwsgierig want zij speelt meer rol van een JM dan van een GFM.

Blok 6. Torentje van 135

Hiertegenover is het torentje van 135 in overschaduwde positie. Zij beheerst de huidige électrogène atoomcentrale van Cattenom.

Om niet voor doelwit door een vijandig gespannen schieten genomen te worden, zoals dit torentje onder 45° trekt, kan zij technisch in een lichte waskom geplaatst worden. Het is het geval. Het nadeel van dit automatische instellingssoort is dat vloeistoffen, giftig of brandbaar, zich in het vestingwerk zoals de regenwater kunnen langzaam binnendringen, ondanks de ingerichte draineerbuizen.

f24_b6_135.jpg Op de linkerkant merkt men de aanwezigheid van een gepantserd nemen van lucht op dat de zaal van neutralisatie van B6 voedt (hieronder).

f24_b6_neutr.jpg

f24_b6_gfm.jpg GFM die de bovenkanten van B6 beschermt.

f24_b6_clg.jpg Klok „granaatwerper“ van dichterbij gebrachte bescherming (niet- operationeel in 1940).

Torentje van 135

Het torentje is op 3 niveau's, als alle verduisteringstorentjes die door CORF worden aangenomen. Hiertegenover het foto horloge de lagere verdieping te stijgen, die waar een slinger het torentje in evenwicht brengt om hem toe te laten om en om zonder inspanningen naar beneden te gaan.

f24_b6_135_3.jpg Het niveau 2, bemiddelaar, is die van richten. Hij is, hier, helaas niet gezien onder zijn betere dag bij gebrek aan enkele penseelstreken. De amateurs, een vereniging wachten u!

B5. Waarnemingscentrum

Het waarnemingscentrum van artillerie wordt geïntegreerdn in een blok aan drie „klokken“: een VDP (opmerking voor rekening van de artillerie), een GFM (opmerking van infanterie en bescherming van de bovenkanten door FM) en, tenslotte, een JM (Koppeling van mitrailleurs) waarvan de taak dubbel is aangezien zijn schieten het zuiden van Galgenberg en, eveneens Sentzich naburig beschermt.

f24_5.jpg

f24_b5_gfm.jpg

f24_6.jpg

Zone van bevel

Wij hebben, hier, de foto's van verschillende kazematten gehergroepeerd: inlichtingendienst voor de artillerie, voor de infanterie, basis, kamer van de commandant… Geschilderde frises zijn op te merken. Daarentegen hebben aan de lokalen gebrek onderhoud, bij gebrek aan armen…

f24_pc.jpg

f24_pc_frise.jpg

f24_pc_frise2.jpg

f24_pc_frise3.jpg

Telefonische schakelcentrale

De telefonische schakelcentrale wordt zeer goed hersteld. Aan de muur, zijn de driehoekige lampen lampen aan kaarsen van hulp. Een van de twee „piano's“, open, toont het systeem van fiches die de bediener toelaten om in mededeling twee abonnees te zetten.

f24_ct2.jpg

Toegang van de mannen

De hierna vermelde foto: Hoofdgalerij op het niveau van de kazernering en van de splitsing naar het blok 3 (naar de linkerkant van de foto).

f24_eh_jm.jpg JM die de toegang beschermt.

f24_eh_asc.jpg De toegang van de mannen is in putten. Om de kazernering te bereiken gebruikt het personeel een trap maar de materialen gaan via goederenliften.

Électrogène fabriek

f24_usine2.jpg Detail van een van de vier dieselmotoren SGCM die Galgenberg uitrusten.

f24_usine3.jpg Électrogène groep gezien kant de wisselstroomdynamo.

f24_redresseurs.jpg Aangezien de torentjes met motoren aan gelijkstroom werken, wordt het alternatieve product door de électrogènes groepen door deze generatrices veranderd.

f24_clm.jpg CLM bicylindre, die de verlichting van hulp in geval van plotseling arrest van de groep in werking produceert.

Werkplaats

Enkele werktuigmachines laten, het personeel van de Bouwkunde, toe om de dringende werkzaamheden te verwezenlijken.

Zaal van neutralisatie (filters)

Het vestingwerk is geïsoleerd. Zijn lucht wordt buiten vervolgens hij wordt verdeeld in de verschillende lokalen na dépollué (neutralisatie van de strijdgassen) in de filters van de zaal van neutralisatie geput.

f24_filtres2.jpg Deze zaal is zeer nieuwsgierig want de filters van vervangingsmiddel worden aan het plafond opgeslagen wat ongewoon in het vestingwerk CORF is.

Keuken

De klik: zoom van de hierna vermelde foto

f24_cuisine.jpg De autoclaven zijn elektrisch, zoals het bijna geheel van de apparaten van het vestingwerk.

f24_cuisine3.jpg

f24_viande.jpg Lokaal aan vlees.

Kamers van troep

De bedden zijn op twee niveau's en de ruimte van verkeer is niet verminderd tot zijn strikt minimum, zoals het het geval in sommige andere vestingwerken CORF is.

f24_chambre2.jpg De maaltijden zijn in de kamers genomen, op rabattables tablettes die op de muur zijn vastgesteld, dichtbij rekken aan de paquetage en de ruiven aan wapens.

f24_la_poste.jpg Dichtbij de kamers, gaat het mank - aan - brieven en het enige element zettend de mannen in verband met de buitenwereld.

Hygiëne van het personeel

Wastafels, douches en latrines.

f24_douches.jpg

f24_wc.jpg Latrines zijn op sceptische putten aan soda. Het is belangrijk om de faecale materie te vermengen met elk gebruik, daarom werd een roerstaaf naast de waskom geplaatst (aan de linkerkant op de foto). De opmerking: wc die in foto is genomen, schijnt niet sinds goed schoongemaakt te worden lang…

De klik: neemt/laat het onderwerp los om het te verplaatsen

De klik: aanplakbiljet het geheel van de bestanden van de plaats

NIET- actieve klik

ACTIEVE klik

De klik: aanplakbiljet het lexicon van de plaats, in een ander venster

De klik: precedent

De klik: volgens

Diaporama op „Galgenberg“; B.E.R Cima ©2006-2009

0_*; Samenhangende bestanden; 1_*; Algemeen; 2*; Fotografen; 3_*; Toegang van de munities; 5_*; Laadbrug; 6_*; Kist FM; 7*; Hoofdgalerij; 9_*; Voorziet de adem; 13_*; Torentje van 135; 14_*; Waarnemingscentrum; 15_*; Zone van bevel; 16_*; Telefonische schakelcentrale; 17_*; Toegang van de mannen; 18_*; Électrogène fabriek; 19_*; Werkplaats; 20_*; Filters; 21_*; Keuken; 22_*; Kamers; 23_*; Hygiëne