Lijn Maginot - 65eDI. Fressinea
Documenten SHAT, Henri Bianco, Bernard, Evelyne en Raymond Cima, enz ©2007-2011 Cima.
Last automatisch alle beelden in één verrichting. De ladingstijd hangt van uw aansluiten af. (De foto's kunnen eveneens door kleine groepen geladen worden, door op de legende of de hoofden van hoofdstukken te klikken).
Algemeen

Algemeen op Fressinea

Situatie
De geografische personalia van Fressinea: 7°07' 03 '' E - 44°03' 45 '' N in het systeem WGS84.
fr_carte.gif

Op deze kaart, van het Noorden van de ZeeAlpen, worden de belangrijke vestingwerken CORF door meeëters vertegenwoordigd: Rimplas (artillerie); Fressinea en Valdeblore (Infanterie).

Vóór 1940 gaat de Frans-Italiaanse grens tot de nabijheid van over isoleerde, Heilig Sauveur-sur-Tinée en Rimplas, in een zone die in Nice leidt, door het dal van Tinée, vervolgens die van Var. Aangezien een Italiaanse infiltratie is te vrezen, bestudeert CORF dan, vanaf 1927, de inzet in bouwterrein van een machtige versterkte versperring.


fr_nice.jpg

Een andere bouw van infanterie (kazematten, voorposten, bunkers) zal vervolgens op Rimplas gericht komen zijn en zal, in 1940, de Subsector van Tinée vormen (65eDI).

Kenmerken
Het personeelsbestand in mei 1940: 37 mannen (1 commandant [Tweede luitenant Biancamaria], 3 Onderofficieren en 33 manschappen en onderofficiers van 84eBAF)
De bewapening onder beton: 1.JM/AC47; 1.JM
Het geharnaste waarnemingscentrum: 1.GFM
Opmerking
Gezien het buitengewone werk van restauratie dat door het team wordt uitgevoerd, dat door M Bianco Henri wordt verlevendigd, heeft het ons duidelijk geleken om u, omstandig, dit kleine wonder te moeten presenteren dat het vestingwerk van Fressinea is geworden!
Kazernering
Toegang
Toegang

De kazernering

Toegang


fr_entree_jjm.jpg
fr_entree_rc.jpg De indrukwekkende voorgevel (aan contrepente ten opzichte van de grens) is slechts een steunmuur van de betrekkelijk poederachtige berg aan deze plaats. De schoorsteen van indrukwekkende grootte is de uitlaatpijp van de électrogènes groepen; de lage, naburige schoorsteen, ontruimt de gebedorven lucht.
fr_entree2_rc.jpg De voordeur, voor mannen en munities, geeft toegang tot een nauwe galerij. Zij wordt, geïsoleerd gepantserd, en door een andere geïsoleerde deur gevolgd doend sassen. Onder het vuur van FM, overschrijdt de opklapbaare passerelle een sloot „diamant“.
fr_entree3_rc.jpg Voorgevel voor restauratie.
Galerij
Galerij

Galerij van toegang


fr_gal_entree_rc.jpg
fr_def_int_rc.jpg FM van binnenlandse defensie zijn voorzien in „een zak“ terugwinning van de lege etuien (zichtbare onder FM). Hier per geest van gerief, wordt FM op een sokkel uiteengezet en dus niet „normaal“ in zijn marktsegment automatisch ingesteld.
Latrines
Latrines

Latrines


fr_wc_rc.jpg Latrines „aan de Turk“ zijn op chemische kuilen aan de soda. Aangezien deze laatsten zich met zuren, zoals de urines, een urinoir is verplicht verstoppen te gebruiken alvorens in de cabines voorbij te gaan. Het reservoir (in top) is de dagelijkse voorraad van water voor het urinoir.
fr_wc2_rc.jpg De chemische kuilen die zich eveneens wegens de zuurheid van bepaalde papieren verstoppen (krant…), herinnert een paneel eraan dat men uitsluitend het papier gebruiken moet dat door de Bouwkunde wordt geleverd.
PS
Eerstehulppost (PS)

Post van hulp - Eerstehulppost


fr_infirmerie_rc.jpg In Fressinea is er geen eerstehulppost, in overtreding met de voorschriften van de Korte uiteenzetting van 2 September 1933, betreffende de aanpassingen van de lokalen van de Gezondheidsdienst.
SHAT. Het uittreksel van de korte uiteenzetting:
- Het Bed van reglementaire modeltroep: 1
- Plank aan de bagage zonder haak: 2 meters
- De Kruk: 1

Hier is de Post van hulp, aan de toegang van latrines, verminderd tot zijn eenvoudigste uitdrukking. Hij wordt alleen uitgerust met kast aan een apotheek, hetgeen het aanvaardbare minimum is!
Wachter
Post van wachter

Post van wachter


fr_garde_rc.jpg
Kamer (s/o)
Kamer (troep)
Kamers

Kamers

Kamer van de commandant
De commandant slaapt in zijn PC. De rest van de bemanning wordt in twee kamers contigües geplaatst.
Kamer voor 3 onder/officiers

fr_chambre_so_rc.jpg 2 stapelbed dat zich, per circulatie, 3 onder/officiers delen (er zijn er altijd een ervan van dienst).
Directie van de Werkzaamheden van Vestingwerk. Uittreksel van de Korte uiteenzetting van 16.12.1933.
De kamer van s/officiers:
- Veldbed 2 verdiepingen, 2 plaatsen (Plan n°3 van de Korte uiteenzetting): 1
- Plank aan de bagage zonder haak: 1 meter
- De Ruif van wapens: 0,25 meter
- Tafel aan de rabattement: 1 meter
- De Kruk: 2

Kamer van troep

fr_chambre1_rc.jpg
fr_chambre2_mt.jpg Kamer aan 20 couchages die per circulatie worden gebruikt (want de mannen van dienst hebben geen behoefte aan bedden).
Directie van de Werkzaamheden van Vestingwerk van Nice. Het uittreksel van Korte uiteenzetting:
Kamer voor 20 mannen. De lijst van het meubilair:
- Bed van kazemat (Plan n°2 van de Korte uiteenzetting) 2 verdiepingen, 4 plaatsen met haken dragen-fourniment: 5
- Plank aan de bagage zonder haak dragen-fourniment: 7,5 meters
- De Ruif van wapens: 2,4 meters
- Tafel aan de rabattement: 6,5 meters
- De Kruk: 6
De opmerking:
De voorschriften van DTF van Nice werden niet aan de brief gevolgd want de geplaatste bedden zijn tenslotte niet van soort „kazemat“ maar „Séré van Rivieren“ geweest, opgezet „voeten tegen de muur“, bij gebrek aan voldoende grootte.
Wastafels
Wastafels

Wastafels

Directie van de Werkzaamheden van Vestingwerk. Nice 16.12.1933.
„Aangezien de bouw van gros-oeuvre van de kazernering van de Werken van FRESSINEA en VALDEBLORE wordt beëindigd, is het nodig om zonder achterstand tot de installatie van de meubilering van de ondergrondse kazernering over te gaan (...) men heeft gereserveerd voor FRESSINEA een deel van galerij van 2 meter om de wastafels te plaatsen. De installatie zal 3 beperkte kranen van 0m60 bevatten en die 1 liter aan de minuut en per kraan kunnen debiteren.“

fr_lavabo_mt.jpg De wastafels worden van een dagelijkse voorraad van water overwonnen.
fr_lavabo1_mt.jpg Naast de wastafels, vermijdt een urinoir, verstandig daar geplaatst, aan de mannen het traject tot latrines gelegen op de toegang van het vestingwerk.
fr_lavabo3_rc.jpg Dichtbij de wastafels, is de open ruimte gereserveerd voor de opslag van verschillende omvangrijke materialen, waarvan filters (anti strijdgassen) van vervangingsmiddel.
fr_lavabo2_mt.jpg Boven deze ruimte, wordt een omhulsel van ventilatie „zuivere lucht“ verenigd met een warmtewarmtewisselaar die het mogelijk maakt om de lucht te opwarmen, om in het vestingwerk, met het afkoelingswater van de électrogènes groepen te verdelen.
Keuken
Keuken

Keuken

December 1933. De Directie van de Werkzaamheden van Vestingwerk van Nice:
„De installatie zal een gootsteen, een afdruiprek, twee tafels van 0,70 x 1m bevatten. en twee krukken. In elke keuken [Fressinea en Valdeblore] zal een fornuis voor 50 rationnaires geplaatst worden. De uitnodiging tot inschrijving met het oog op deze levering zal onder de omstandigheden moeten voorbereid worden die door de Kennisgeving n°3909 van 19 September 1933 van de Kolonel Directeur worden aangegeven, betreffende het fornuis van keuken van KAAP-MARTIn.“

fr_cuisine_rc.jpg
fr_cuisine_mt.jpg Panoramisch gezicht van de keuken. Het fornuis, aan steenkool, is indrukwekkend want zij dient eveneens als verwarmingsketel voor de centrale verwarming van het vestingwerk.
fr_cuisine3_mt.jpg Het deel „verwarmingsketel“ is zichtbaar op de foto hierboven waar men een van de buizen die van wit warmteisolatiemateriaal merkt, achter de buis van evacuatie van de rook worden omhuld. De vaas van expansie van het traject van centrale verwarming wordt in het radiolokaal, boven de keuken geplaatst (foto hieronder).
fr_cuisine5_mt.jpg
fr_cuisine4_rc.jpg Voor de keuken, is de dagelijkse voorraad van water, in einde van kazemat, boven het rek aan de specerijen.
fr_cuisine2_rc.jpg De achterkant kookt met de kant „duikt“, aan de rechterkant, en het werkplan, aan de linkerkant. De bodem van de keuken vormt een voorsprong ten opzichte van de voorgevel van toegang van het vestingwerk, hetgeen het mogelijk maakt om FM van defensie van de toegang te plaatsen. Een schaal maakt het mogelijk om het optische lokaal overdrachten en radio te bereiken gelegen boven het geheel.
fr_charbon_rc.jpg Voorraad aan de steenkool is aan de toegang van de keuken. Bepaalde fornuizen werden, vóór 1940, veranderd om aan de stookolie of de elektriciteit te werken. Het is niet het geval aan Fressinea waar de geringe behoeften in energie geen enkel dringend karakter aan de verandering hebben gegeven.
Levensmiddelen
Levensmiddelen

Voorraad aan levensmiddelen


fr_vivres_rc.jpg
Diensten van de Bouwkunde
Stookolie
Water
Fabriek
Fabriek

Algemene diensten

Électrogène fabriek

fr_usine1_rc.jpg
fr_usine2_rc.jpg
fr_usine3_mt.jpg Op de muur, zeer zichtbaar zijn beide groene flessen samengedrukte lucht van start van de motoren en de dagelijkse voorraad van stookolie van de groep n°1.
Behoeften in elektrische energie
Een document van 13.11.1930 geeft nauwkeurige aanwijzingen over de prognoses inzake vereiste elektrische macht:
- De Verlichting: 820 W
- De normale Ventilatie: 890 W
- De gefiltreerde Ventilatie: 2980 W
- De Schijnwerper: 2300 W (onder 110 V) of 1800 W (speciale ondervoeding in 85 V).

Ofwel een maximumtotaal van 6990 W. Deze macht moest door de koppeling van motor aan een benzine van 6,5 kW met een andere motor aan benzine van 2,5 kW verkregen worden. Een derde motor, zou eveneens van 2,5 kW in geval van hulp dienen. Nochtans was deze instructie gebaseerd op een aantekening van 16.07.1930 betreffende het gebruik van de électrogènes groepen. Een andere gewijzigde aantekening van 16.06.1931 adviseerde het dieselgebruik van motoren; dus 19.02.1932, herneemt de Kolonel REDON (Directeur van het materiaal van de Bouwkunde) de berekeningen en stelt het invoeren van twee dieselmotoren van 11,8 kW (1 in werking motor, de andere in hulp) voor. Het is ongeveer wat aan Fressinéa werd geplaatst.

De eerste motor werd op weg 23.07.1935 gezet (aan 5:00 van de ochtend!) en de tweede 22.10.1935.

Kenmerken van de groepen

- Dieselmotor SMIM 2 SR 14 (n° 547 en 548)
-4 tijd, 2 on-line cilinders
- de afmetingen: 140 mm (cilinderdoorsnede) - 180 mm (wedloop) is 2x2771 cm3 van cylinderinhoud
- De Omwentelingsfrequentie: 750 tr/min
- De nominale Macht: 17,7 kW (24 C.V.)
- De werkelijke Macht: 15,5 kW (21 C.V.)
- Het Verbruik: 50 liter/dag
- Typewisselstroomdynamo SW SAT 36-19 (n° 8124 en 8126)
- De zichtbare Macht: 14,3 kW
- De actieve Macht: 10 kW
- cos phi: 0,7
- Lopend geleverd: triphasé 220 V - 50 Hz
Start van de motoren, aan de comprimé lucht

Een kenmerk van de motoren van de vennootschap SMIM is een luchtstart te hebben. Een buis leidt deze lucht van de flessen tot de cilinderkop waar zich een speciale klep en een kraan bevinden die het mogelijk maakt om het te verzenden in een van de cilinders. Het is gedurende de ontspanningsfase van de thermodynamische cyclus dat de lucht wordt verzonden die de zuiger laat naar beneden gaan. Aan het einde van enkele omloop voldoet de fase van samendrukking om de stookolie in brand te steken en de motor start. Men stelt dan de toelating van lucht vast.

Terwijl de motor richt maakt een handig systeem het mogelijk om een deel van de lucht gedurende de samendrukking en van terug te krijgen om het te verzenden in de flessen die zich opladen.

Een geheel van leidingen en ventielen verwezenlijkt het traject van vullen van de flessen en start van de motor (zie hieronder).

fr_air_bc.gif
Afkoeling van de motoren

Eerste afkoelingsmanier


fr_usine_eau_rc.jpg De motoren worden door het water van een regenbak van 5000 liter afgekoeld. Wanneer dit water zich een beetje te veel verhit, een ventilatie „gebedorven lucht“, uitgetrokken de warme lucht die boven de regenbak wordt losgemaakt (260 m3/h).
De anekdote: in 1940 had het hoofd électromécanicien zijn couchage geplaatst tussen de muur en de regenbak (het Getuigenis dat door M Henri Bianco wordt verzameld, zitten van de vereniging „vrienden van het werk Maginot van Frassinéa“ voor).

Tweede afkoelingsmanier

Twee warmtewarmtewisselaars, die door het water van de électrogènes groepen worden gevoed, koelen dit water af door de zuivere lucht te opwarmen die in het vestingwerk wordt gebrouwen.
Een van deze warmtewisselaars is in de fabriek en de lucht gewarmd kost wordt op het niveau van het gewelf, dichtbij de regenbak in het water voortgestuwd, waar hij door de ventilatie „gebedorven lucht“ wordt uitgetrokken. De andere warmtewisselaar is dichtbij de wastafels.
fr_usine_aero_mt.jpg Warmtewarmtewisselaar van de fabriek.
Voorraad van stookolie en… werkplaats van de Bouwkunde
In dit lokaal komen de algemene voorraden zich van stookolie, deze van motorolie en… de werkplaats voor de dringende reparaties, met alles tegen wat laatstgenoemde als brandgevaar bevat. De stookolie is weinig brandbaar maar een coupe-feu deur zou echter zeer welkom geweest zijn!
fr_usine_gazole_rc.jpg Algemene voorraad aan stookolie.
Water
Voorraden van water

Algemene voorraden van water

De watervoorziening, van de vestingwerken CORF, vereist vaak grote werkzaamheden van opvangen van verre bronnen. Fressinea wordt bijna rond een bron gebouwd die in de bodem van de kamer wordt opgevangen, waar een ommuurd bekken, van 500 liter, werd gebouwd en vandaar aandeel een buis die de algemene voorraden voedt.
Deze bron debiteert tussen 0,5 l/s (in de zomer) en 2 l/s (in de winter), die tegen de bemanning in ruime mate het tekort beschutten. Trouwens aan Fressinea, bedraagt het dagelijkse rantsoen in water reglementair 11 liter per man, tegen 8 liter in het merendeel van de andere vestingwerken.
fr_eau2_rc.jpg Door dit rooster, gelegen dichtbij de wastafel, kan men het water van de bron zien gieten.
fr_eau1_rc.jpg De voorraden worden ten opzichte van de rest van het vestingwerk verhoogd opdat de voeding van de waterpoelen door eenvoudige ernst gebeurt.
fr_eau4_rc.jpg
fr_eau_mt.jpg
fr_eau3_rc.jpg Voor de algemene voorraden, dienen twee kleine kuipen één van decanteertoestel (voor opslag) en de andere van carbochlorateur om het drinkwater te maken (dagelijks verbruik).
Geheel van de regenbakken van het werk

- De algemene Voorraad: 6600 l. (zaal van de voorraden)
- De Hulpvoorraad: 3300 l. (zaal van de voorraden)
- De Kuip controle: 220 l. (zaal van de voorraden)
- De Kuip dagelijks verbruik: 440 l. (zaal van de voorraden)
- De Keuken: 600 l. (in de keuken)
- De Wastafels: 90 l. (boven de wastafels)
- De Afkoeling van de wapens: 70 l. (2 beweeglijke kuipen van 35 l. in het blok van TIR)
- De Afkoeling van de motoren: 5000 l. (in de fabriek) Opmerking: de aanwezigheid van de bron maakt de verschillende kuipen het mogelijk om een verlaagde capaciteit te hebben, ten opzichte van deze van andere vestingwerken van hetzelfde belang.
TSF-Optique
CT
Overdrachten

Overdrachten


fr_tm_rc.jpg De telefonische schakelcentrale (CT, dichtbij PC) waarborgt de mededelingen binnen het vestingwerk en met de buitenlandse troepen.
fr_vers_radio_rc.jpg Naar het lokaal TSF, boven de keuken.
fr_vers_radio2_rc.jpg
fr_local_tsf_mt.jpg Lokaal TSF met radiomateriaal en plaats (ommuurd) voor optische overdrachten geleid naar Rimplas.
Wij hebben slechts weinig informatie over het materiaal van optische overdrachten dat in de Alpen wordt geplaatst. Hij leek op die die door de marine (tussen schepen) wordt gebruikt en moest door krachtigere dozen aan infrarode overdracht vervangen worden („kopie“ van wat dan in het Italiaanse vestingwerk tot stand kwam).
GA
Ventilatie GR
Ventilatie

Ventilatie/neutralisatie

GR. groep die („zuivere lucht“) uitwijst
Het is een geheel van omhulsels, ventilators, filters, ventielen, dat de buitenlandse lucht neemt en het in het heel vestingwerk verdeelt. Hij is opspoorbaar door 3 kleuren:
- Het Groen: lucht direct afkomstig uit de buitenkant (respirable of gaas)
- Rood: respirable lucht
- Het Wit: omloopleiding tussen beide trajecten
fr_air_pur_bc.gif Men merkt op, op dit schema uit de documenten officieel, dat Fressinea 2 toegangen van lucht heeft, de een per gepantserde klok (dichtbij GFM) en de andere per rooster van voorgevel (onderin de keuken). In het merendeel van de andere vestingwerken CORF komt de toegang van lucht ofwel door klok ofwel per voorgevel tot stand en het tweede nemen van lucht is binnen zelfs van de kazernering, dat aldus het mogelijk maakt om een reeds zuivere lucht te gebruiken of om te recyclen.
fr_vent2_mt.jpg Op deze foto van de zaal van ventilatie/neutralisatie vindt men de aankomst van lucht (in top), de filters van neutralisatie van de strijdgassen (in het centrum), het vertrek van de zuivere lucht (beneden). „De omloopleiding“ is verticaal, rechtvaardig voor de eerste van beide filters; hij maakt het mogelijk om de machtige ventilator „lucht gaas“ te gebruiken zonder via de filters te gaan, wanneer er geen aanval per gassen is.
fr_vent1_rc.jpg Door een geheel van ventielen en ventilators, volgens de behoeften, kan de lucht afkomstig uit de buitenkant of niet gefiltreerd worden vervolgens uitgewezen in de kazematten aan min of meer groot debiet. De foto: ventilator van 4,4kW.
fr_vent1_mt.jpg Ander standpunt van de zaal van neutralisatie.
GA. Zuigende groep („gebedorven lucht“)
Het is een geheel van omhulsels dat de gebedorven lucht afkomstig uit wc, van de fabriek, van de algemene voorraad van water, uit ruim aan het steenkool en de keuken uittrekt. Hij is opspoorbaar aan zijn gele kleur in de vestingwerken waarvan de verf van oorsprong is (in de anderen, vaak enig zijn de kettingen geel).
Extracteur (GA) van 150 wijst W, gelegen in de fabriek, de lucht uit, dichtbij de toegang.
fr_air_vicie_bc.gif Men merkt, op dit schema uit de officiële documenten, op dat de leidingen afkomstig uit de keuken en ruim aan het steenkool étrangement „vergeten“ zijn geweest!
Men merkt, eveneens op dat de winning zeer belangrijk op het niveau van de afkoelingsregenbak van de motoren is [Water] (260m3/h). Immers aan Fressinea is er geen aérorefroidisseur (machinaal systeem van warmteuitwisseling tussen het water van de motoren en de buitenkant). Het is de ventilatie „gebedorven lucht“ die deze rol speelt door de warme lucht uit te trekken die boven de regenbak wordt losgemaakt.
Zones die door geïsoleerde deuren worden geïsoleerd
De directie van de Technische Diensten van Nice: (...) De sluitingsdeuren zullen van de kazematten onder rots van de kazernering in plaatijzer en hoek en niet- in hout zijn. Deze deuren moeten in geen enkel dichtheidshulpmiddel voorzien zijn. Integendeel moeten openingen voor de output van de gebedorven lucht in het lagere paneel van de deur geboord worden (...)
Nochtans terwijl het merendeel van de deuren ajourées moet zijn om de gebedorven lucht te laten voorbijgaan, opdat de kazernering volkomen van de bronnen wordt geïsoleerdk die zijn atmosfeer (buitenkant, schieten van de actieve kazemat, keuken) kunnen verontreinigen, is het noodzakelijk dat bepaalde deuren geïsoleerd zijn. De bouwkunde heeft 4 ervan voorzien:
(...) De enige niet gepantserde geïsoleerde deuren waarvan de bouw op de plaatselijke dienst rust, zijn de hieronder aangegeven deuren. Het project van deze deuren is volgens de richtlijnen op te stellen vervat in de brief n° 284/S van 10.07.31 van de Dienst van de Materialen van het Vestingwerk waarmee de 2 plannen n°575-1386 worden samengevoegd en 576-1386. Voorts werden schetsen van uitvoering van geïsoleerde deuren om bessen van 0m80 x 1m95 te sluiten door Chefferie van STRAATSBURG bestudeerd. Deze schetsen zijn reeds gericht aan Chefferie van de Werkzaamheden van Nice. (...)

fr_porte_bc.gif Kopie van een schets.
De deuren geïsoleerd voorzien [en geplaatst] in Fressinea:
-1 deur aan de voet van de put van toegang tot GFM
-1 deur aan de toegang van de actieve kazemat
-1 deur aan de toegang van de keuken
-1 deur aan de toegang van het werk die sassen met de gepantserde deur vormt.
Geval van de actieve kazemat
Vreemd! Tussen de kazernering en de actieve kazemat is er slechts een geïsoleerde deur en niet een sas (2 opeenvolgende geïsoleerde deuren om te vermijden dat de toegang in de kazemat het dépressurise). Werd hij verboden om tijdens in te gaan het schieten of, dan, op dit ogenblik, was het heel werk aan dezelfde druk? Wij geen officiële documenten daaromtrent maar… een spoor van plaatselijke bescherming van de omhulsels van de galerij gevonden, die laten hebben geloven dat de tweede deur van het sas goed werd overwogen.
Specifieke diensten
PC
PC

Basis


fr_pc2_rc.jpg Galerij.
fr_pc_rc.jpg Toegang van PC.
fr_pc1_rc.jpg Bureau van PC.
Directie van de Werkzaamheden van Vestingwerk. Uittreksel van de Korte uiteenzetting van 16.12.1933.
De kamer van de commandant:
- Het Bed van reglementaire modeltroep: 1
- Plank aan de bagage zonder haak: 1 meter
- De Kruk: 1
- De Commode (om te reserveren): 1
- De Toilettafel (om te reserveren): 1
GFM
GFM

GFM. Waarnemingscentrum


fr_gfm_ext2_rc.jpg Klok van opmerking GFM die het blok 2 vormt.
fr_b2_echelle_mt.jpg Men bereikt de voet van GFM door een schaal, vervolgens aan de observatiepost van GFM, door een andere schaal.
fr_b2_casiers_mt.jpg Vakken aan munities voor FM van GFM.
fr_b2_video2_bc.jpg Geïsoleerde voordeur van het blok 2. In GFM, werden de periscopen (opmerkingsapparaten) door voorzien in videocamera's en verbonden apparaten met een scherm hier gelegen vervangen (dus zeer zichtbaar voor de bezoekers). Het gaat om een hulpmiddel bestudeerd door Bernard Cima, voorgesteld het team van Fressinea en goedgekeurd.
M1
M1

M1. Voorraad aan munities


fr_m1_rc.jpg Tentoonstelling van verschillende munities.
JM
JM/AC47
Actieve kazemat
Actieve kazemat

Actieve kazemat


fr_b3_2_mt.jpg
fr_b3_mt.jpg
fr_b3_1990_rc.jpg Het beschermingsrooster werd van de marktsegmenten door de Directie van de Uitrusting (veiligheidsprobleem) teruggetrokken en de sloot diamant werd gevuld.
fr_ac47_ext_bc.jpg AC47 in batterij.
fr_ac47_int_bc.jpg
fr_ac47_int1_bc.jpg AC47 uitgewist, vervangen door een JM.
fr_jmd_ext_rc.jpg
fr_jmd_rc.jpg
De schijnwerper werd waarschijnlijk nooit geplaatst en zijn marktsegment werd ommuurd. De voorziene schijnwerper had voor rol om een DMP te verklaren ingericht om de weg te laten springen afkomstig uit Heilig Sauveur-sur-Tinée.
fr_casemate_entree_rc.jpg Toegang kant de kazernering.
fr_casemate_entree2_mt.jpg
fr_casemate_entree2_rc.jpg Toegang kant de kazemat.
fr_surpression_jm_bc.gif
De gifgassen die door het schieten worden geproduceerd, moeten snel naar de buitenkant geleid worden. Daarom niet alleen wordt de kazemat van de rest van het vestingwerk door een geïsoleerde deur geïsoleerd maar bovendien wordt zij in surpression gezet (+10Pa voor de kazematten aan JM en AC47). En aangezien de wapens op geïsoleerde knieschijven zijn, dank zij dit surpression het gifgas dat zij produceren buiten het vestingwerk, door het kanon van de wapens, aan elke opening van cilinderkop worden uitgewezen.
fr_casemate_grenades_rc.jpg Voorraad aan granaten en munities van 47mm.
fr_coffre_rc.jpg Kist van defensie van de sloot diamant.
Om in meer weten…
Enz.

Om in meer weten…

Enz.


fr_nathalie_rc.jpg Bedankt aan Nathalie Kaas (ontstaan in 1973, samengevoegd van wiskunde), voor zijn hulp. Het is zij dat ons de formules heeft opgesteld die de legende het mogelijk maken om het plan 3d te volgen, tijdens zijn omwenteling.
XXX
Kiosk

Ruimte ontspanning

Kiosk

XXX
XXX
XXX