../s3_ae.gif 1940. Ventilatie van de vestingwerken
Kazernering
Document dat door E. en R. Cima vanaf verschillende technische documenten wordt verwezenlijkt. Autoédition Cima ©1998-2010
Inleiding

Inleiding - Waarschuwing

Geen ventilatie en air-conditioning verwarren

- Een lokaal ventileren is het zijn lucht vernieuwen. In het geval van het vestingwerk gaat erom het, vooral, de lokalen voor hun bewoners respirables te maken.

- Een lokaal klimatiseren is het voornamelijk, aan een gewilde graad, zijn temperatuur en zijn hygrométrie handhaven.

Voor de ontwerpers van ondergrondse permanente vestingwerken, is de eerste zorg de lokalen te kunnen juist ventileren, aangezien hun air-conditioning ondergeschikt is; behalve… voor de diensten van onderhoud! Immers knagen de temperatuur en de vochtigheid evengoed de materialen als de installaties. Een vestingwerk gecreëerd zal om in de tijd te duren zeer duur met betrekking tot onderhoud zijn als zij niet wordt geklimatiseerd: verslechtering van de muurbekledingen, de vaste apparaten, materialen van de communicatie en vervoer van energie, van de opgeslagen wapens, enz

Gemeenschappelijk punt tussen ventilatie en air-conditioning

Het gemeenschappelijke punt is die van de atmosfeer van de te behandelen plaatsen, eveneens kan hij aanlokkelijk zijn door bemiddeling van de systemen van ventilatie te klimatiseren; uitgebreid onderhevig, slecht opgelost door CORF en die wij niet in dit document zullen behandelen. Wij zullen ons dus, hier, ertoe beperken om de verdeling van een ondergrondse kazernering te bestuderen.

Winning van de gebedorven lucht

Winning van de gebedorven lucht

De lokalen van de kazernering die gebedorven lucht produceren zijn voornamelijk latrines, de keuken, de électrogène centrale, de eerstehulppost en voorraden aan de levensmiddelen.

Het is dus noodzakelijk, voor deze kazematten, om een speciaal netwerk van omhulsels op te stellen die de lucht leiden die buiten het vestingwerk wordt gebedorven. Elektromechanische extracteurs activeren deze verwijdering.

Om deze omhulsels van anderen te differentiëren die de galerijen doorlopen, is de norm die door CORF wordt goedgekeurd, dat zij in geel worden geschilderd.

ge24_sa_airvicie.jpg Omhulsels van evacuatie van de gebedorven lucht van de keuken (Heilig Agnès SFAM). Het ventiel wordt gebruikt om de toegang van buitenlandse lucht te vermijden, wanneer extracteur aan het arrest is.
Opmerking
Na oorlog, uit zorg voor economieën, hebben alle repeintes omhulsels een kleur grijs aluminium ontvangen en de enige hun kettingen en de ventielen werden in geel geschilderd.
Recycling van de binnenlandse zuivere lucht

Recycling van de binnenlandse zuivere lucht

De vermenging van de lucht, in het geheel van de vesting, kan werkelijk slechts door een systeem van omhulsels verzekerd worden die de zuivere lucht, in geringe surpression, in elke kazemat verdelen.

Een zaal van ventilatie waarborgt deze rol. De lucht, geput uit de hoofdgalerij, wordt door een middelpuntvliedende elektromechanische ventilator gebrouwen, vervolgens geleid in elk lokaal. De omhulsels die de zuivere lucht leiden, zijn van rode kleur.

salle_vent_1.png Schema (schets) van de zaal van ventilatie. ventil_cas_1.jpg Groot nemen van lucht (loodlijn) in de kazernering (Sainte-Agnès SFAM). ge24_fr_airpur.jpg Kamer van troep aan Fressinea (SFAM) met zijn omhulsel voor zuivere lucht.
Buitenlandse zuivere lucht

Buitenlandse zuivere lucht

Van tijd aan ander moet de lucht vernieuwd worden, zou het slechts voor vervanging de uitgewezen gebedorven lucht zijn.

Een omhulsel, met gepantserd nemen van lucht, wordt dus aan het netwerk reeds bestaand en geleid de lucht, vanaf de buitenkant tot de zaal van ventilatie toegevoegd. worden omhulsels die van de buiten geputte lucht van kleur groen genormaliseerd leiden.

salle_vent_2.png Schema (schets nog) van de zaal van ventilatie. ge24_bichel_facade.jpg Het nemen van lucht is in voorgevel. Hier is zij onder de tegel, aan de bovenkant aan de linkerkant van het centrale marktsegment (Schuilplaats van het Bichel-Zuiden. SF Thionville).
f24_b6_gfm.jpg Het nemen van lucht kan eveneens boven de tegel zijn, onder geharnaste klok. Hier is zij aan de voorgrond, beschermd door een lichte envelop beton, niet ver van een GFM (Galgenberg. SF Thionville).
Lucht gaas

Lucht gaas

In geval van bombardement per gerei giftig zou één van de oplossingen (eventueel en zoals in kortgeknipte campagne) zijn aan de mannen de maskers te laten dragen waarmee zij worden uitgerust. Het systeem van ventilatie zou dan kunnen als zodanig blijven.

Maar de maskers zijn niet van gemakkelijk gebruik en, ten koste van enkele aanpassingen, kan het systeem van ventilatie in anti-gaz systeem veranderd worden; het voldoet om étanchéifier alle openingen die op de buitenkant geven en om de lucht te filtreren die ingaat.

De zaal van ventilatie, geworden zaal van neutralisatie, ontvangt dus filters aan actieve steenkool bekwaam om régénérer de lucht.

De filters kunnen gemakkelijk encrasser; het voert dus uit sparen in. Elk van hen kan van het traject uitgeschakeld worden wat, in geval van aanval door strijdgassen, het mogelijk maakt om slechts een minimaal aantal ervan te gebruiken.

salle_vent_3.png Schema (schets nog) van de zaal van ventilatie.

Het verlies van belangrijke last, bij de overgang van de lucht in de filters, vereist de installatie van een machtige ventilator „lucht gaas“. De motor van laatstgenoemde, machtiger dan de andere, wordt aan de ventilator door een geheel van riemen gekoppeld.

ventil_cas_2.jpg Hier zijn beide ventilators een boven de andere, „zuivere lucht“ in top, „lucht gaas“ beneden, met zijn motor aan riemen (Fressinea. SFAM). De verdubbeling van het aantal ventilators, dat bijna door de aanwezigheid van de filters wordt opgelegd, is eveneens een veiligheidswaarborg.
Shunt

Shunt

Een laatste verbetering maakt het mogelijk om de machtige ventilator „lucht gaas“ te gebruiken om de lucht voort te stuwen buiten geput zonder voorbij te gaan door de filters. Het voldoet om shunter de filters met een kort omhulsel, natuurlijk uitgerust met een ventiel. Men kan aldus de snelheid van luchtverversing van de kazernering verhogen, als de behoefte zich erover liet voelen en, vooral, een pech van de ventilator „zuivere lucht ondervangen“.

De genormaliseerde kleur van dit kleine traject is het wit.

De opmerking: de positie van shunt variëert van een vestingwerk aan de andere (zie de varianten hieronder). Zijn toepassing is gemakkelijker in het geval nummer 2 waar zij onafhankelijk van het omhulsel is dat de filters voedt.

salle_vent_4.png
salle_vent_4b.png Schema, definitief, van de zaal van neutralisatie.
ge24_fressin.jpg Fressinea (SFAM). De filters, repeints na oorlog, zijn niet meer rood. Daarentegen verticale heeft shunt, voor beide filters, zijn ventiel aan genormaliseerde witte kleur.
ge24_bambesch.jpg Bambesch (SF Faulquemont). De filters hebben geen genormaliseerde kleur maar hebben, toch, hun grijze kleur van oorsprong (men vindt deze grijze kleur in verschillende werken van RF van Metz terug). Shunt is van witte kleur, achter- van de filters, langs de muur.
Model van zaal van neutralisatie

Model van zaal van neutralisatie

salle_vent_4.png

Vanaf het definitieve schema van een zaal van kazerneringsneutralisatie, hebben wij ons niet verzet tegen de lust om het model 3d te creëren hieronder (dat ons een zekere tijd! in beslag heeft genomen)

De overgang van de muis verlevendigt het beeld

ge26-074.jpg Model
Verschillende regelingen

Verschillende regelingen

De zaal van neutralisatie kan dus, aan de vraag, onder vier zeer verschillende regelingen werken. Het geheel is de goede ventielen te openen of te sluiten. Het zijn de specialisten „Z“ die zich erover laden!

salle_vent_5.png

1-het lucht kan alleen maar gerecycld worden;

2-het kan de lucht, buiten, en niet- genomen gaas, in normale ventilatie door de weinig machtige ventilator van het traject van recycling voortgestuwd worden;

3 kan dezelfde lucht, niet- gaas, in ventilatie aan hoog debiet door de andere ventilator voortgestuwd worden, machtiger dan de vorige;

4-tenslotte, in geval van aanval door strijdgassen, kan de lucht gaas gefiltreerd worden alvorens onder de kazematten verdeeld te worden.

Didacticiel

Didacticiel op de regelingen van een zaal van neutralisatie

De klik: de test laden

enz.

Enz.

.
Ruimte ontspanning
Klein spel en aankondigingen

Ruimte ontspanning

Klein spel

De klik: het spel laden

Aankondigingen
.
.