Inleiding

In dit document presenteren wij u een getuigenis betreffende het kamp van Bockange (SF Boulay, RF Metz)

Officiers van 162e_RIF

Foto van vóór 1939 en waarvan de datum onzeker is.

De klik: wijziging van de omvang van het beeld


Op de foto: (om een persoon op de foto te vinden, gaat de muis op zijn naam voorbij)

Kapitein FOUSSAT Paul

Kapitein ROBIN René

Kapitein LANDI

Luitenant CABARIBERE (gestorven aan het veld van eer)

Luitenant RAMAUD

Kapitein ROBIN (162eRIF)

door Mevrouw Chantal ROBIN BOUTAREL, meisje van de kapitein Jean ROBIN

robin1_162rif_robin.jpg

Burgerlijke staat

Jean René ROBIN.

Ontstaan uit Gebloed (Cantal) op 11 augustus 1902. Hij is de zoon van Alexandre Robin, Adjudant-Chef van Rijkspolitie, en Mathilde Meilhoc. Overleden aan Clermont Ferrand op 15 april 1967.

Getrouwd op 19 april 1932 aan Vebret (Cantal) aan Jeanne Boutarel (Bourges 1908 - Grenoble 1991). 2 kinderen, mijn broer (1934) en ikzelf (1948).

Loopbaan

Weggegaan van Heilige Maixent, promotie 1927-1928.

Overgeplaatst in Marokko ten tijde van de Maarschalk Lyautey. Overgeplaatst als luitenant naar 92e van Infanterie van Clermont Ferrand op het moment van zijn huwelijk. In 1937 als kapitein wordt hij naar 162e HERRIE overgeplaatst waar, aan het kamp van Bockange, hij het bevel van 2 ième maatschappij neemt.

In 1938 is hij bestemd voor tweede CEFV (Maatschappij van gerei en fuseliers acrobaten) waarvan hij het bevel op 2 september 1939 neemt.

De aanhaling 592/C aan de orde van de Brigade:

Voortreffelijke officier die van de moed en de instantie heeft. Op 19 juni 1940 in de ochtend terwijl de Maatschappij in contact met de een stuk hoger vijand in getal was die het bestookte, niet aan het afgiftebewijs van plooi van het Hoofd van bataljon heeft geaarzeld om zich op de frontlijn betrekking te hebben om orden te geven aan zijn afdelingshoofden. A, door de genomen beschikkingen, geslaagd om zijn eenheid op de nieuwe positie terug te brengen die hem met het minimum verliezen en het grootste deel van zijn materiaal werd toegewezen. Op 20 juni in de avond die zich nog in aanwezigheid van een mordant vijand bevindt, in mislukking gedurende verschillende uren het heeft gehouden.

Gedaan gevangen door de Duitsers in 1940, wordt hij op Oflag VI A, in Westfalen geleid, vandaar zal hij door de Amerikanen in 1945 bevrijd worden.

Hij wordt vervolgens een tijd in Orleans, vervolgens definitief in Rennes (vervolgens Luitenant-kolonel bestelt) dat aan de directie van de Rekrutering overgeplaatst. Hij neemt opwerkt zich met de graad van Kolonel in 1962.

Versieringen

Koloniale medaille met haak „Marokko 1925“. Kruis van Oorlog 1939-1940. Medaille ter nagedachtenis aan de oorlog 1939-1945. Ridder vervolgens Officier van het Legioen van eer. Kruis van de Soldaat.

Getuigenis betreffende de oorlog

Mijn vader sprak zeer weinig over zijn militair leven. De gevangenschap veel had het bestemd en ik heb persoonlijk veel de mens van Marokko of de Lijn Maginot niet gekend. Ik geloof dat hij niet omvatte waarom de Lijn niet tot het Kanaal werd gedaan, want hij wist zeer goed dat de Lijn onneembaar was; het bewijs, „Fritz“ zijn stap verleden daarbij (SF Boulay)! Maar als iedere eerbiedige officier van de politieke beslissingen, zei hij geen woord. Ik geloof dat hij niet minder erover dacht!

Het leven aan het kamp van Bockange

Getuigenis van Mevrouw Chantal ROBIN

bockange_robin.jpg

Bockange (SF Boulay). Huis van mijn ouders.

Algemeen

Ik heb nauwelijks slechts mondelinge getuigenissen van mijn ouders, vooral van mijn moeder die me over de huizen die voor de officiers sprak zijn bestemd (kamp van Bockange) en van het leven dat zij tot ertoe leidden. Zij waren een beetje afstandelijk van de aangrenzende dorpen en, duidelijk, werden de contacten niet zeer gewenst of kwamen nauwelijks met Lotharings van de wijngaard tot stand. De vrouwen van officier leefden dus een beetje tussen hen en de officiers tussen hen.

Zij waren naburig van het oudere meisje van de Generaal Giraud die de plaats van Metz bepaalde en, zoals het zijn meisje zei, - mijn vader is ten gronde gegaan om zijn rij in deze regering van Metz te houden. De echtgenoot van deze dame (jonge officier als mijn vader) heeft zich trouwens meteen aan het begin van de oorlog laten doden.

Mijn vader hield veel van dit vestingsleven. De mama zei dat zij - alle groen na twee weken opgesloten in de lijn weggingen waar er zelfs doodkisten waren ingeval.

Wanneer hij naar huis, aan het kamp van Bockange, het was vaak aan paard terugkwam (in feite deed hij het om mijn moeder aardig te tarten die zeer angst voor de paarden vooral had wanneer zij het hoofd van die van mijn vader via het venster van de keuken zag gaan om zout te eisen!). Mijn broer had slechts 5 jaar en heeft dus vele herinneringen van niet dit tijdperk, behalve die van zijn hobbelpaard dat hij Fadette zoals het echte paard van zijn papa had genoemd.

Beschikkingen

Mijn vader had twee beschikkingen (een voor hem, die veel naar huis bleef, en de andere die zich met het paard bezighield en bleef aan de kazerne).

Toendertijd waren de beschikkingen (die, wegens economische redenen, na de oorlog werden afgeschaft, behalve voor de algemene officiers) absoluut noodzakelijk want een officier in uniform had bijvoorbeeld het recht niet niet om pakken in de straat te dragen. Een officier kon de arm geven aan zijn echtgenote slechts als zij zwanger enz de reglementering op dit gebied was zeer dwingend was. Aangezien dit de aanwezigheid van beschikkingen is rangschikte vele ongetrouwde officiers die, onder meer, hun hun wasgoed lieten onderhouden.

De beschikkingen waren bestemd voor een getrouwde officier impliciet bestemd voor zijn familie aangezien zij zich bijna dagelijks aan de woonplaats van de officier teruggaven! Het probleem was dat bepaalde vrouwen van officier een beetje van deze soldaten misbruik maakten om hun een beetje om het even wat (in erg goed elke eer, natuurlijk, tenminste hoop ik het) te laten doen. Beëindigd hun militaire dienst deze beschikkingen - smeerden aan op nieuw aangekomen de adressen van de goede huizen waar men behoorlijk werd behandeld en mijn moeder altijd vol van kandidaten ten koste van andere vrouwen van officiers had.

Bij mijn ouders, kwam de beschikking 's ochtends aan; mijn moeder deed hem een goed ontbijt (hij at, soupait en legde aan de kazerne) vervolgens hij deed een een beetje huishouden, de parketten, hield soms mijn broer en speelde met hem enz onder degenen die zich Bockange sommige graag wilden zich met de tuin hebben opgevolgd bezighouden die het huis omgaf en enkele hennen ophieven (velen kwamen van de campagne). De beschikking hield zich zeker eveneens met de zaken van mijn vader bezig hoewel deze bijvoorbeeld verkoos zelf zijn bossen in de was te zetten en zijn strijken te doen! Ik geloof eveneens dat hij hem vroeg om zich met problemen bezig te houden meer - militair dat mijn moeder onkundig was van.

travail_bockange.jpg

Bockange (SF Boulay) na 1945

Vervoer aan de scholen

In 1933 terwijl sommige van de eerste versterkte werken op het punt zijn operationeel te worden, stelt de vraag zich van hun permanente bezigheid met een verlaagd personeelsbestand. Maar aangezien er geen sprake van is om permanent onder aarde te leven bouwt men kampen bovengronds, op de directe achterkanten van de Lijn Maginot. Deze nieuwe grote kazernes beschermen alle het personeel evenals families van de beroepsmilitairen die voor een versterkte zone zijn bestemd.

De families worden in perifirie van de eigenlijke kazerne, in het aangehaald van paviljoenen geplaatst. Maar die kampen voor de families gezegd vereist zegt om de echtgenotes naar de steden te vervoeren, voor de wedlopen en de kinderen naar de scholen!

25 april 1933

Op 25 april 1933, onder n° 3557 I/II, de Staf van de organisatie en de mobilisatie van het leger bepaalt de volgende aantekening:

Vervoer van de kinderen op school. Kamp van Bitche, Drackenbronn, enz (RF van Lauter)
De vraag die door de generaal wordt gesteld, die de 20ste Regio bestelt, van het beschikbaar stellen van de families van het kamp van Autobitche van gratis middelen voor het vervoer van de kinderen op school is identiek aan die die zich legt [elders]. Gezien het aantal families in woonplaats aan het kamp van Bitche, keurt de LIDSTAAT van Gewapend (eerste Bureau) de vervanging van de stationcar door een bus, de handhaving van de kosteloosheid van deze dienst en de boeking van de uitgaven van benzine en bestanddelen over de kredieten van algemeen vervoer van het kamp goed
Het vraagstuk van gebruik van dezelfde bus voor de families van de kaders van het kamp van Bitche, voor andere redenen dan het onderwijs van de kinderen dient in overweging genomen te worden gezien het onpraktisch zijn en de aangeduide duurte van de burgerlijke vervoermiddelen en het aantal belanghebbenden.

Volgen een analyse van veronderstellingen door betalend militair vervoer en een analyse van de ongevalsrisico's die het leger niet kan voor zijn rekening nemen. Vervolgens loopt het document met een voorstel af.

Als een overeenkomst met een plaatselijke vennootschap van bussen kon voorbijgegaan zijn, met het oog op het opstellen van een lijndienst aan aanvaardbare tarieven zou men een forfaitaire deelname van het Departement van de Oorlog voor het vervoer van de kinderen kunnen overwegen teneinde voor deze de winst van de kosteloosheid te handhaven. De LIDSTAAT van het Leger geeft de voorkeur aan deze oplossing, die meer in de geest van de getroffen maatregelen is om het vervoer van garnizoen te reorganiseren door aan het leger alle mobilisaties van personeel en materiaal zonder verslag met de instructie te vermijden.
Ondertekend: De generaal Hoofd van de algemene LIDSTAAT van het Leger (Doumene). De luitenant-kolonel hoofd van het eerste Bureau (Oudste)

18 september 1935

Wij hebben ons niet verzet tegen de lust om u een document te laten lezen dat van het Ministerie van de Oorlog, 29 maanden later, in de richting van alle Regio's uitgaat. Proeft in de alle smaak vervolgens men weer bevindt zich aan het eind van de bladzijde.

Secretariaat-generaal Afdeling Bestuur N°022190/AD van 18-9-1935
Vervoer aan de scholen door auto's van de kinderen van de officiers en Onderofficieren van de versterkte gebieden.
De oprichting van de kampen in RF waar dienen te verblijven de families van de beroepsmilitairen, heeft het vraagstuk van het vervoer aan de scholen, per auto, van de kinderen van de officiers en onderofficieren gesteld. De urgentie van deze vraag is door de start van een nieuw schooljaar noodzakelijk. Ik heb, bijgevolg, de eer om u te verzoeken om de directe studie van de organisatie provisorisch, van vervoer door militaire middelen, in alle gevallen te willen voorschrijven waar deze organisatie, in reden, ofwel van de afstanden die door de kinderen moeten doorlopen worden, ofwel van de afwezigheid van alle lijndiensten van plaatselijk vervoer noodzakelijk is.
Ik geef u delegatie voor de goedkeuring van de programma's en uren van het vervoer dat, in de striktste geest van economie, door de generaals moet opgesteld worden die RF bestellen.
Het vervoer door militaire middelen zal gratis uitgevoerd worden, maar deze beschikking zal slechts voorlopig kunnen zijn. Het is absoluut noodzakelijk, immers, om het gewicht van de lasten te kennen die, eventueel, aan de begroting van de Oorlog moeten opgelegd worden, alvorens te besluiten dat geen enkele retributie aan de belanghebbenden zal gevraagd worden. Het vraagstuk van de verzekering van de kinderen tegen de ongevallen zal het onderwerp van latere instructies [enz] zijn
Aangezien de dienst aldus wordt georganiseerd, zal het nodig zijn om onmiddellijk te onderzoeken als, in bepaalde gevallen, het niet gunstiger zou zijn om contracten met bepaalde burgerlijke ondernemingen voorbij te gaan die reeds een lijndienst waarborgen. Ondertekend Jean Fabry

U zult zeker opgemerkt hebben dat in 29 maanden het probleem van het vervoer niet van een duim ondanks de versleten inkt en de voorbijgegaane tijd was geëvolueerdz om in een kantoor weer te schrijven wat reeds in anderen werd geschreven (want aangezien wij hebben u slechts twee documenten voorgelegd over dit onderwerp, de anderen identiek is). Zal men (of zal men kunnen) een dag het Bestuur en zijn kunst om in cirkel te richten willen hervormen?

Zie het doelwit op de foto.

SF Boulay. Kapitein ROBIN; Document dat vanaf elementen van oorsprongen wordt verwezenlijkt, verschillend waarvan die van Mevrouw Chantal Robin-Boutarel die wij bedanken. E_R Cima ©2008-2009

0_*; Voorkeuren; 1_*; Inleiding; 5_*; Vrouw van officier; 6_*; Vervoer aan de scholen