Inleiding

Wij hebben hier enkele algemeenheden, enkele ondervragingen gehergroepeerd en ideeën vervalst die hebben gecirculeerd en/of die met betrekking tot de Lijn Maginot circuleren.

De Lijn Maginot is niet homogeen!

In 1940 wordt de Lijn Maginot langs administratieve weg in verschillende zeer ongelijke (SF) Sectoren gesneden die op het niveau van hun macht worden versterkt. Zij spreiden zich langs de grenzen, behalve kant van Spanje waar de versterkte bouw niet op de agenda is.

De keus politiek (en strategisch die eruit voortvloeit) op de manier waarop zou behandeld worden is een conflict dat tegen Duitsland en Italië wordt gewapend, tussen 1926 en 1940 geëvolueerdv. Deze evolutie, waarschijnlijk slecht beheerst, heeft beetje bij beetje Lijn Maginot in een karikatuur van dit veranderd waar voor zij werd ontworpen. Aldus hebben talrijke Versterkte Sectoren van 1940 van het bepalend woord van zonder noch de structuur „wordt versterkt“ noch de macht van echte SF gedacht in het begin door CORF geërfte dat hebben. Deze negatieve evolutie was zeer denkbaar en overwogen vanaf 1922 (zie het document over de zitting van CSG van 22 mei 1922).

De negatieve evolutie van de Lijn Maginot heeft voornamelijk drie oorsprongen:

- in het hoge militaire bevel worden de adviezen zeer met betrekking tot de toepasselijkheid van een permanente defensie van ALLE grenzen gedeeld;

de duurte van de eerste implementaties en de internationale financiële crisis hebben het uitstel van de duurste implementaties (die eveneens het krachtigst waren) vereist;

- tenslotte, in de loop van de jaren, hebben elke plaatselijke politicus, elke invloedrijke gemeenschap, zijn vestingwerk of zijn kazematten gewild, welk in het belang en de waarde is. En „bétonite“ van rommel heeft aldus het idee van Lijn Maginot in een uitgebreid bedrog voor lichtgelovige publieke opinie veranderd! Om te karikaturiseren (nauwelijks), aan het begin van 2 ième wereldoorlog kan men zeggen dat bijna elke soldaat, in toelage, zijn zak cement en zijn werktuigen van metselaar heeft.

Maginot Painlevé?

Wie vormt de oorzaak van de Lijn Maginot: Maginot, Painlevé?

Paul Painlevé (1863-1933)

painleve.jpg

Paul Painlevé is een mathematicus van wie de werkzaamheden op de analyse en het mechanisme betrekking hebben.

Hij wordt verschillende keer Voorzitter van de Raad en Minister van de Oorlog benoemd.

Tussen 1925 en 1929 terwijl hij minister van de oorlog is, op 30 september 1927 creëert hij CORF (Commissie van Organisatie van de Versterkte Regio's) waar aan voorbehouden de rol is te studeren en om de werken van vestingwerk te laten verwezenlijken voorzien door de Hogere Raad van de Oorlog. De werkzaamheden beginnen in 1928 aan Rimplas (ZeeAlpen).

André Maginot (1877-1932)

maginot.jpg

Franse minister van de Oorlog, onder meer van 2 november 1929 tot 17 februari 1930.

Op 14 januari 1930 laat hij 3.000.000F aannemen noodzakelijk voor de implementatie van het grootste deel van de vestingwerken dat Frankrijk bezig is om op zijn grenzen te verwezenlijken. Het debat is deinend, de pers zich meester maakt ervan en spreekt over „Lijn Maginot“. De naam wordt gelanceerd.

Dan?

Frankrijk heeft altijd zijn vestingwerken versterkt en verbeterd. Wat de Lijn Maginot betreft kan men zeggen dat het eerste idee in het karton van het leger sinds het eind van de oorlog van 1914-1918 is. Men kan zeggen dat de eerste steen (of het eerste beton) aan Paul Painlevé terugkomt ervan. Uiteindelijk kan men zeggen dat de eerste naam die het kwalificeert door een onbekende journalist (?) wordt gegeven.

En André Maginot? Hij heeft een groot deel van de kredieten (niet de eersten) laten aannemen en zodra men over grote hoeveelheden geld men heeft geluk spreekt om beroemd te worden.

De Lijn Maginot is geen Hoge muur van ondergronds China!

mur_chine.jpg

De hoge muur van China is onafgebroken, zelfs op het niveau van de overtocht van de meren

De Hoge muur van China is een enige bouw, onafgebroken. De Lijn Maginot, is zij, een vervolg van onafhankelijke versterkte werken enen van de anderen. Nochtans aangezien sommige ondergrondse galerijen hebben doend verschillende honderdtallen meters lengte, hebben enkele journalisten, weinig verwittigd of bezorgd om gevoel te doen, de mythe van een gegraven enig vestingwerk geboren laten worden alles langs de grens.

Het is de dekking van vuur die redelijk onafgebroken zijn is! Immers bevinden de vestingwerken (genoemd werken) zich wederzijds naast; de wapens van elk van hen trekken op hun buurvrouwen en in de tussenpozen die ze scheiden. Aldus creëren deze vestingwerken niet een lichamelijke barrière maar een barrière van vuur langs de grens.

Dit systeem is zeer efficiënt. Als de tegenpartij probeert om tussen twee vestingwerken voorbij te gaan is hij in sjaal niet van het gekruiste schieten genomen; als hij zich van voorhoofd aan een vestingwerk aanvalt zet hij zich aan de vuren uiteen die van het vestingwerk in kwestie dichterbij worden gebracht, maar vooral, zet hij zich onder het vuur van de andere vestingwerken van flanquement. De positie wordt snel onhoudbaar!

Aangezien dit is, moet men op de termijn van barrière van vuur zich horen. Bepaalde stukken van de Lijn Maginot hebben een zeer grote macht van vuur die artillerie en infanterie verenigt; anderen hebben aan gebrek artillerie; en anderen nog zich verlaten op natuurlijke barrières (water, bossen) die door enkele machinegeweren worden geslagen.

Aan de oorsprong (vóór de jaren '30) er werd niet bepaald dat de Lijn Maginot een onafgebroken barrière van de grenzen is. De enige enkele strategische gebieden moesten versterkt worden. Vervolgens zeggen dat het project is geslipt!

De lijn Maginot beschermt zijn directe achterkanten

Wie heeft niet willen zeggen: de vestingwerken beschermen niet hun achterkanten!

De directe achterkanten van de vestingwerken worden op dezelfde wijze als hun directe voorkanten, door het schieten van de andere vestingwerken beschermd die naast ze zich bevinden. Bovendien hebben zij wapens van zelfverdediging die zoals FM, JM en antitank- kanons dichterbij wordt gebracht, die de toegangen beschermen. Zij zijn, bovendien beschermd door de troepen van tussenpoos en door „de beweeglijke voorraden“ waarvan de taak is zich op de eventuele verzwakte punten betrekking te hebben.

Daaromtrent in mei-juni 1940, is „het probleem“ dat zich in de Noordost-zone van de Lijn Maginot voordoet de volgende: na de toegang van de Duitse troepen door het noorden van Frankrijk, via Luxemburg en België, beveelt het Hoge Franse Bevel het verlaten van de Lijn Maginot. De troepen van tussenpoos doen beweging naar het zuiden (wanneer zij de tijd ervan hebben) en de bemanningen van bepaalde kleine vestingwerken doen erover hetzelfde. Wat belemmert de stroom van de vluchtelingen het pensioen van de mannen die loshaken, richt het Duitse bestoken niet vaak aan het voordeel van de Fransen! Een nieuwe orde bestelt dan aan de machtige vestingwerken (die nog niet werden opgegeven) om zich te verzetten. Maar deze laatsten bevinden zich zonder dekkingsinfanterie en, vaak, zonder informatie over de vijand, bepaalde kleine vestingwerken weer die deze taak waarborgen, die worden ontruimd! Het is één van de redenen die heeft laten zeggen dat de Lijn Maginot noch zijn achterkanten noch zijn voorkanten beschermde!

Ondanks deze handicap verdedigen de vestingwerken zich die bezet blijven tegen de alzijdige aanvallen en, wanneer de wapenstilstand van juni 40 van kracht wordt, geen enkel van hen kon niet genomen worden. Nochtans als men naar de historische overzichten van de gevechten van Fermont of Schoenenbourg verwijst, hebben de Duitsers noch hun mannen noch hun materialen gespard om te proberen om erover te komen aan einde.

De Lijn Maginot trekt eveneens in vijandig gebied

fermont_b5.jpg

Torentje van 75/33 en dat GFM zijn bovenkanten beschermt

Hoeveel keer ziet men schrijft: het die is, de vestingwerken trekken zelfs niet op Italië verbijstert! (of op Duitsland in het Noord-Oosten). En om deze ware toedracht door eventuele diplomatische beschouwingen te rechtvaardigen.

Elk systeem is meer efficiënt dat zijn elementen niet snel door de vijandige bombardementen worden geneutraliseerd. Het is dus van belang dat de Lijn Maginot niet onder het rechtstreekse vuur van de macht is waaraan zij het hoofd biedt en dat elke vrije tijd, in vredestijden, heeft om zijn offensief voor te bereiden.

Maar als de wapens van de vestingwerken in vijandig gebied kunnen trekken, kan de vijand altijd hun boven met wapens trekken die zorgvuldig voor oorlog en aan hogere reikwijdte worden geplaatst, dan deze van de Franse vestingwerken. De vestingwerken dus bestaan uit kleine blokken die ter plaatse worden verspreid, teneinde min mogelijk nemen aan te bieden, en hun kazematten onder beton hebben parallelle plannen van vuur met de grens. Om ze te bereiken door een gespannen schieten moet de vijand dus in Frans grondgebied met alle moeilijkheden doordringen die dat bevat: zwakte van zijn zijden, moeilijkheid om zwaar materiaal te manoeuvreren, ravitailleringsmoeilijkheid van zijn batterijen.

Telkens als het mogelijk is om beschermde wapens aan frontale actie en van het tegengestelde schieten te plaatsen, hebben de ontwerpers van de Lijn Maginot niet deze gelegenheid verwaarloosd. Aldus de verduisteringstorentjes, de torentjes die van aarde om zich in batterij weggaan te zetten, hebben een voldoende bescherming om niet door een schieten ongerust gemaakt te worden afkomstig uit de grens. De torentjes trekken in buitenlands gebied zonder zich over de eventuele diplomatische problemen zorgen te maken dat zij geschikt zijn om te creëren. Het is meer gebrek aan geld dan de stand van de diplomatie die soms aan later installatie van een torentje in dit of dat plaats van de Lijn Maginot heeft laten overhandigen.

De Lijn Maginot en België

De Lijn Maginot beschermt slecht de Belgische grens en, door deze grens, hebben de Duitsers geprofiteerd ervan om in 1940 voorbij te gaan. De redenen van deze ware toedracht openen een militair debat meer politiek dan.

Herinneren eraan dat de Lijn Maginot, bij zijn opvatting, enkele nauwkeurige en doorlatende zones van het nationale gebied, en niet zijn geheel moest beschermen.

plan_jaune_10mai.gif

Aan het noorden, de grens tussen Frankrijk, Luxemburg en België (de Ardennen: aangebroken groen op de kaart hierboven) natuurlijk onoverkomelijk wegens zijn reliëf en zijn bossen had beschouwd. Het vestingwerk van deze zone was dus noodzakelijk niet. De Duitsers zijn er tenslotte in mei 1940 voorbijgegaan.

Aan deze beoordelingsfout komt bij een tactische fout. Immers wordt de Belgische grens, zeer weinig versterkt, dan door de elite van het Franse, machtige, beweeglijke leger, bedekt en van het materiaal van het modernst voorzien; van wat de afwezigheid van vestingwerken in ruime mate compenseren. Maar aan het begin van valt Duits van 10 mei 1940 aan, de opperbevelhebber Gamelin verplaatst dit leger om het te dragen noorden van België en naar Nederland. De Ardennen worden niet meer beschermd; de Duitsers zich er op slokken en nemen aan achterkanten het Franse leger!

Het probleem van de Franse nederlaag houdt dus niet verband met het feit dat de Belgische grens niet, maar wel aan het feit werd versterkt dat men hem zijn advocaten op het laatste moment heeft weggenomen!

CDF

Op 6 december 1926 stelt de Commissie van Defensie van de Grenzen (CDF) een nauwkeurig verslag over de organisatie op die moet uitgevoerd worden:

Het noorden: lichte vestingwerken van campagne, om in oorlogstijden te verwezenlijken

Het Noord-Oosten: 3 zones (gebieden) van machtige vestingwerken (Metz; Vogezen - Lauter-; Belfort)

Het zuidoosten: machtig vestingwerk dat de kragen verspert

CORF

CORF (Commissie van Organisatie van de Versterkte Regio's) wordt op 30 september 1927 gecreëerd. Zij wordt verzocht de organisatie uit te voeren voorzien door CDF. Dat wil zeggen dat zij de plannen van de vestingwerken tekent, de nieuwe materialen laat bestuderen die ze moeten uitrusten, en overgaat tot de implementatie van het geheel. Daarom geven wij het bepalend woord van „werken CORF“ aan deze vestingwerken, in tegenstelling met de bouw niet- CORF, licht, die na 1935 wordt gebouwd.

De Lijn Maginot van 1940 is het geheel dat door het vestingwerk CORF, machtig, en het lichte vestingwerk („vestingwerk prul“ schriftelijk Philippe Truttmann in zijn boek „de Hoge muur van Frankrijk“) wordt gevormd.

Opmerking

Budgettaire beperkingen hebben de artillerie van de te versterken zones verminderd (behalve in de Alpen): uitstel in het zuiden van Metz, in het centrum en op de vleugels van Lauter, en in Belfort.

Bijzonderheden over de artillerie

Men kan gemakkelijk vaststellen (vooral als men de kaart kijkt waar op de zones met artillerie CORF in rood zijn) dat de dekking van de grens, door de artillerie CORF, ridiculement weinig ruim is.

Aan de oorsprong, had CORF overwogen om, door de artillerie, slechts bepaalde zones te beschermen: Metz, Vogezen - Lauter-, Belfort, Kragen van de Alpen.

Budgettaire beperkingen hebben de artillerie van deze zones (behalve in de Alpen) verminderd: uitstel in het zuiden van Metz, in het centrum en op de vleugels van Lauter, en in Belfort.

Waar is er geen artillerie, de Lijn zich Maginot stelt met vestingwerken van infanterie tevreden, soms CORF maar zeer vaak van lichte vestingwerken van campagne. Daarentegen in 1940, in de zones zonder artillerie van vestingwerk, wordt de Lijn Maginot doeltreffend door een infanterie van tussenpoos en een sterke artillerie van positie versterkt.

Opmerking

Als zij niet in bergen, van moeilijke toegang, een vestingwerk heeft een waarde slechts wordt gebouwd als zij door een sterke infanterie van tussenpoos en, vooral, door een machtige artillerie van positie wordt gesteund. Tegenover Duitsland was hij aldus totdat de generaal Weygand, op 12 juni 1940, de evacuatie van de troepen van tussenpoos beveelt. Na deze datum is het déferlement van legers door de zones zonder artillerie en de aanval van de achterkanten van de vestingwerken.

Tegenover Italië, werden de troepen van tussenpoos en de artillerie van positie slechts na de wapenstilstand uit 25 juni 1940 teruggetrokken.

Frontale actie. Actie van flanquement

Vestingwerk aan actie van flanquement

Op de Lijn Maginot, behalve de torentjes die op 360° trekken, trekken de vestingwerken met artillerie onder beton (artillerie die niet onder torentje is) systematisch slechts op de naburige vestingwerken. Men zegt dat zij aan actie van flanquement zijn.

Flanquement, die door CORF wordt opgelegd, heeft voornamelijk twee voordelen:

- Hij creëert erg een versperring van vuur door verschillende vestingwerken te bedekken.

- Hij beschermt embrasures van de wapens, tegen de vijandige slagen die van goed over de grens kunnen afkomstig zijn.

Vestingwerk aan frontale actie

In de zone van 65eDI (Alpen van het zuiden) men stelt vast dat de bochtige grens, geallieerd aan het reliëf waarvan de te verdedigen dalen „een V“ zeer gesloten vormen, niet het mogelijk maakt om embrasures te beschermen, van de rechtstreekse slagen. Men zegt terwijl de vestingwerken aan frontale actie zijn (actie naar de grens). Het is een zeldzame derogatie van de regel die door CORF wordt bepaald.

Een versterkte bescherming van embrasures is dan noodzakelijk. Daarom kan men, in de vestingwerken van 65eDI, het bestaan van kazematten van 75mm observeren die zeer, niet alleen door een frontale pantsering van 20cm (in plaats van gewone 10cm) maar bovendien door een pantsering van 20cm van dak en dezelfde zijpantsering worden versterkt. 75mm wordt dan letterlijk in een gepantserde cocon ingevat.

casemate.gif

Schema's van kazematten. „Flanquement“ aan de rechterkant en „frontale actie“ aan de linkerkant


f82_casemate_blindee.jpg

Marktsegment van 75mm aan frontale actie. Men ziet, hier, slechts de frontale pantsering van 20cm van dikte


f82_casemate_blindee2.jpg

Marktsegment van 75mm aan frontale actie. Gesloten beschermingsaspecten


f82_casemate_blindee3.jpg

Marktsegment van 75mm aan frontale actie. Open beschermingsaspecten. Sinds deze foto is genomen, werd het vestingwerk ontwapend.

Spel, breken hoofd

Ziehier 5 verkregen insignes (van baret van de vestingstroepen) door 10 stukken 2 door 2 (met of zonder overlapping van delen insignes) op te stapelen. A u om de 5 insignes opnieuw samen te stellen.

De lijn Maginot: de algemeenheden, de te mediteren ideeën en vervalst ideeën? ; Het document dat vanaf elementen van verschillende oorsprongen wordt verwezenlijkt: SHAT Vincennes „de Hoge muur van Frankrijk“ (Philippe Truttmann) - enz E-R Cima ©2004-2009

0_*; Voorkeuren; 1_*; Inleiding; 2_*; Niet- homogeen; 4_*; Hoge muur van China; 15_*; De achterkanten; 6_*; Torentjes; 7_*; En België? ; 9_*; Bijzonderheden over de artillerie; 10_*; Frontale actie?; 20_*; Spel, breken hoofd