../s3_ae.gif 1940. Overdrachten in de Lijn Maginot
De radio: principe
Document dat vanaf technische uitleg wordt verwezenlijkt, die door Lionel CIMA wordt gegeven, Lector aan ENS Cachan. ©1998-2010 Autoédition Cima
Inleiding

Inleiding

De radio is een onderwerp dat de Franse ego ergert, telkens als men het met betrekking tot het Franse leger van 1940 vermeldt. Het is duidelijk dat het Hoge Bevel het van een slecht oog zag, en zelfs was vijandig er en, sinds zijn PC van het kasteel van Vincennes, weigerden de generaal Gamelin, algemene stafchef van het Franse leger tussen 1935 en 19 mei 1940, om per radio (te onbescheiden) mee te delen.

In dit dossier hebben wij op de principes van de radio willen wijzen, opdat men een duidelijk idee van de eventuele problemen mogelijk is dat zij geschikt was om zowel op het niveau van haar gebruik als aan die te veroorzaken van haar technische toepassing.

Principes van de radio
Algemene principes

Algemene principes

Twee posten

De principes van de radio leggen de inzet in stroom van een zeker aantal apparaten op die in twee posten worden geplaatst:

- een, verzenden de zender, de code vervolgens een informatie;

- de andere, de ontvanger, ontvangt de informatie en ontcijfert het.

Antennes

Het centrale element van TSF is de antenne. In de zender verandert zij de elektrische energie in elektromagnetische energie. laatstgenoemde propageert zich zonder tastbare steun en kan door de antenne van een ontvanger onderschept worden bekwaam om de omgekeerde omzetting te verwezenlijken. De elektromagnetische energie dan retransformée in elektrische energie.

Didacticiel
Verklaringen e-r-8.gif

De klik: animatie van het beeld

De klik: arrest van de animatie

De klik: _verklaring + vooruit:gaan beetje bij beetje vooruit

De klik: explicati_ons + teruggang beetje bij beetje

Van de energie

Hij is op te merken dat, als de zendpost behoefte aan elektrische energie heeft om uit te zenden, in theorie de ontvangende post geen behoefte ervan heeft om te ontvangen. Immers vangt zijn antenne van de veranderbare elektromagnetische energie in elektrische energie op. Daarom in het schema van principe hierboven, hebben wij geen elektrische energiebron aan de ontvanger gezet waarvan de lamp zich toch aan elke ontvangst van elektromagnetische golven verklaart.

In de praktijk zou het slechts zijn om het ontvangen signaal te vergroten, de ontvanger bezit eveneens zijn eigen elektrische energiebron.

Radiotelegrafie - Radiotéléphonie

In radiotelegrafie laat een schakelaar de elektrische stroom van de zender afwisselen, hetgeen in de uitzending (vervolgens de ontvangst) van min of meer lange piepen tot uiting komt. Taal Morsealfabet.

In radiotéléphonie verandert micro de klank die in elektrische energie wordt uitgezonden en, in de ontvanger, verwezenlijkt een luidspreker (of koptelefoons) de omgekeerde omzetting. Klank- of muzikale taal.

Versterker van macht

Versterker van macht

Aangezien de elektromagnetische golven met intensiteit met de verwijdering van de zender dalen, zal laatstgenoemde krachtiger zijn dat zijn signaal in het begin zal vergroot worden.

Wegens dezelfde redenen, zal de ontvangst eveneens door een versterker van macht aan de komst verbeterd worden.

er_principe_12.gif

De versterker heeft behoefte aan energie, hetgeen het invoeren van een energiebron voor elk van beide posten vereist.

Modulator en démodulateur

Modulator en démodulateur van wijdte

Als er slechts een zender op Aarde was zou het probleem van de radio snel geregeld worden. In theorie (voor radiotéléphonie bijvoorbeeld), zou het voldoen om zijn micro direct te verbinden met een antenne (na zijn signaal vergroot te hebben). Verder, zou elke ontvanger behoefte slechts aan een luidspreker hebben die op een antenne wordt aangesloten en de omloop zou gespeeld worden. Zoals dit is niet het geval, wordt men verplicht om, in dezelfde ruimte, verschillende signalen over te brengen afkomstig uit verschillende zenders die men aan de ontvangst moet differentiëren.

In de zender een modulator uitspreidt, translate het hoorbare signaal (dat wil zeggen geplaatst in de audiogolfband die zich van 20Hz op 20kHz) in een onhoorbaar signaal gelegen rond een willekeurig gekozen frequentie Fp.

Elke zender wordt aldus door zijn Fp gekenmerkt (frequentie van dragend). Een heeft dragend van 100kHz, de andere dragend van 200kHz enz

Van zijn kant moet de ontvanger dus met démodulateur uitgerust worden die de omgekeerde verrichting van de aanpassing uitvoert en de reep van de opgevangen frequenties tot zijn eerste plaats, dat wil zeggen tussen 20Hz en 20kHz terugbrengt. Het signaal, dat naar een koptelefoon wordt overgebracht, wordt dan hoorbaar weer geworden.

er_principe_13.gif

Dit dubbele translation compliceert een beetje de indeling van elke post en vereist, natuurlijk, een complement van elektrische energie.

Selectieve filter van ontvangst

Selectieve filter van ontvangst

De antenne, aan oorzaak onder meer van zijn vorm en zijn plaats, vangt verschillende golflengten op preferentiële wijze op. Een fijnere selectie wordt door een filter verzekerd die direct achter de antenne wordt geplaatst. Deze filter laat slechts de reep van verlangde naar frequentie voorbijgaan. Door deze filter te beïnvloeden stut men zich aldus op de zender van zijn keus.

er_principe_14.gif
Voorzien in het geheel van de hulpmiddelen waarop wij om komen wijzen, zijn de posten dan operationeel.

De opmerking: men stelt vast dat bepaalde trajecten en organen (antenne) zich zowel in de zender als in de ontvanger weer bevinden. Enkele switchs, die het mogelijk maken om ze te gebruiken bij een of het andere geval, kunnen dan bijdragen om zowel zend- als ontvangende posten te verwezenlijken. Het is, onder meer, het geval voor de type post OTCF 1939 bijvoorbeeld.

Eveneens namelijk…
Zonder hen, zou er een radio zijn?

Zonder hen, zou er een radio zijn?

Heinrich Hertz

hertz.jpg

Heinrich Hertz (1857-1894), is een Duitse fysicus. In 1887 vestigt de aandacht hij op het bestaan van de elektromagnetische golven die zich door James Maxwell in 1873 hebben voorgesteld.

Édouard Branly

branly.jpg

Édouard Branly (1844-1940), is een Franse fysicus pionier van de radio. Zonder de werkzaamheden van Branly betreffende zijn coherer (1890), kunnen Guglielmo Marconi niet had in de 1895 eerste radiotélégraphiques verbindingen uitvoeren. Branly heeft eveneens het prototype van de momenteel gebruikte radiobesturingen gecreëerd om evengoed onze huishoudelijke apparaten (televisie, enz) als op de ruimtesondes te beïnvloeden.

Alexandre Popov

popov.jpg

Alexandre Popov (1859-1906) is een Russische fysicus. Hij bestudeert de elektromagnetische uitzendingen van de onweren wanneer hij het idee heeft om de gevoeligheid van de ontvanger te verbeteren die met een coherer van Branly wordt uitgerust, door er de draad van een bliksemafleider te verenigen. Hij heeft zojuist de antenne uitgevonden.

Nikola Tesla

tesla.jpg

Nikola Tesla (1856-1943) is een Serbische fysicus. In 1893, zelfs voordat Marconi niet de mogelijkheid heeft bewezen om telegraafberichten per draadloze golf over te brengen, schriftelijke Tesla op draadloze de overdracht van elektrische energie. Hij kan als een van de pioniers van de radio beschouwd worden.

Guglielmo Marconi

marconi.jpg

Guglielmo Marconi (1874-1937) is een Italiaanse fysicus. In 1895 doet hij ervaringen op de draadloze golven op. Hij brengt het materiaal dat door Hertz wordt gebruikt, door het te verbeteren met een coherer van Branly en de antenne van Popov voort. In 1895 verwezenlijkt hij in de Zwitserse Alpen een radioverbinding op 1,5km. In 1897 verwezenlijkt hij de eerste communicatie in morsealfabet over meer dan 13 km tussen Lavernock (Wales) en Brean (Engeland) door - bovenkanten het Bristolkanaal.

En goed van anderen…

enz.

Enz.

.
Ruimte ontspanning
Klein spel en aankondigingen

Ruimte ontspanning

Klein spel

De klik: het spel laden

Aankondigingen
.

Gesloten schakelaar. De zender wordt met elektrische energie (aangestoken lamp) gevoed en begint elektromagnetische golven uit te zenden. De ontvanger ontvangt nog niets want de verbreiding van de golven is niet kortstondig.

De zender wordt met elektrische energie gevoed en zendt uit. De ontvanger ontvangt nog niets.

De zender zendt altijd uit en de ontvanger ontvangt nog niets.

De antenne van de ontvanger ontvangt de elektromagnetische golven en verandert ze in elektrische energie. Deze elektrische energie steekt de lamp van de ontvanger aan.

Open schakelaar. De elektrische voeding van de zender wordt gesneden. laatstgenoemde zendt niet meer uit maar de ontvanger ontvangt nog de laatste uitgezonden golven.

De zender zendt niet meer uit maar de ontvanger ontvangt nog de laatste uitgezonden golven.

De zender zendt niet uit. De ontvanger ontvangt de laatste uitgezonden golven.

De ontvanger ontvangt geen golven meer en zijn lamp blust zich.

De zender en de ontvanger worden geblust.