../s3_ae.gif 1940. Overdrachten in de Lijn Maginot
De radio: gebruik in 1940
Document dat vanaf zeer verschillende inlichtingen van oorsprongen wordt verwezenlijkt. ©2008-2010 Autoédition Cima.
Inleiding

Inleiding

De radio is een onderwerp dat de Franse ego ergert, telkens als men het met betrekking tot het Franse leger van 1940 vermeldt. Het is duidelijk dat het Hoge Bevel het van een slecht oog zag, en zelfs was vijandig er.

In dit dossier hebben wij de nadruk, met enkele voorbeelden, gelegd op het gedrag van deStand-Majors van het tijdperk, tegenover dit recente communicatiemiddel.

gamelin2.jpg

Mauritius Gamelin (1872-1958) is algemene stafchef van het Franse leger tussen 1935 en op 19 mei 1940, datum waaraan hij wordt ontslagen en door de generaal Maxime Weygand vervangen (1867-1965). De beoordelingsfouten van de Generaal Gamelin (om door talrijke beleidsmaatregelen van het tijdperk te laten delen) zolang op de strategie die tegenover Duitsland moet goedgekeurd worden, dat op de tactiek die tegenover de gemecaniseerde legers moet uitgevoerd worden, deel van de oorzaken van de Franse nederlaag van mei 1940 doen.

Zoals sinds zijn PC van het kasteel van Vincennes, weigert Gamelin om per radio mee te delen, zijn berichten in de richting van de troepen en zijn informatie die voeren dus door slechts telefonisch of estafettes worden ontvangen. De telefoon past weinig voor troepen in beweging en estafettes hebben serieus aangebrek snelheid…

Gebruik in 1940
Ministeriële instructie

Ministeriële instructie van 7 november 1936. (Uittreksels)

In 1939 was dit document altijd van actualiteit aangezien hij in de richting van de stafchefs werd herhaald.

Radiotelegrafie

Zij maakt het mogelijk om slechts in morsealfabet (graphie) mee te delen.

§80.Avantages- zijn de radiotélégraphiques installaties weinig zichtbaar en weinig kwetsbaar. De radiotelegrafie laat toe:
- om de betrekkingen tussen twee autoriteiten te handhaven, wanneer de afstand, het terrein, het vijandige schieten of om het even welke andere reden de instelling of de goede werking van de andere middelen van overdracht verhinderen;
- om een instantie in al zijn verplaatsingen door een post te laten volgen die het kan aandoen binnen een korte termijn.
Bepaalde posten zijn zelfs in staat om uit te zenden en in werking te ontvangen. Zij maken het bevel het mogelijk om de voortzetting van zijn betrekkingen te waarborgen gedurende de bewegingen. Enig, onder alle procédés van overdracht, laat de radiotelegrafie de gelijktijdige verspreiding, aan een onbegrensd aantal van correspondenten, van hetzelfde telegram toe.
§81.Inconvénients- is het belangrijkste nadeel van de radiotelegrafie zijn indiscretie.
- De vijand kan, ver achter- (de gevoeligheid van de gespecialiseerde apparaten van beluisteren is veel groter dan die van de ontvangers van de lichamen van troep, zodat de vijandige radiogrammen op een afstand kunnen opgevangen worden die aanzienlijk de officiële reikwijdte van de zendposten overschrijdt), onder zeer goede omstandigheden, naar de tegengestelde uitzendingen luisteren, hetgeen verplicht om in principe de telegrammen te becijferen die per radiotelegrafie worden verzonden, en zelfs kan hij, per radiopeiling, de plaatsen van de gehoorde posten en, per weg van gevolg, de plaatsen van de bases bepalen. Het geheel van de inlichtingen die door het vijandige beluisteren worden ingewonnen, kan aan de tegenpartij belangrijke gegevens verstrekken over de orde van slag en, tot op zekere hoogte, over de voornemens van het bevel. Derhalve in bepaalde omstandigheden, is het bevel ertoe aanzet om gedeeltelijk of volkomen het gebruik van de radiotelegrafie te verbieden.
Ondanks het hoge aantal van haalbare golflengten momenteel, beperkt de noodzaak om de storingen te vermijden het aantal netwerken die in een eenheid gevormd kunnen worden.
De ontvangst van de radiotélégraphiques posten kan geverward worden:
- door normale uitzendingen van de vijand;
- door systematische uitzendingen van laatstgenoemde - als hij ermee instemt om zelf de gevolgen van deze storing te dragen;
- door atmosferische parasieten.
De betrekkingen die per radiotelegrafie zijn opgesteld, zijn, in vergelijking van de telefonische betrekkingen, van een gering rendement, ten gevolge van de noodzaak:
- om, meestal, de posten in netwerk te laten werken, hetgeen impliceert dat de slechts één post aan een gegeven moment kan uitzenden;
- om de telegrammen in principe te becijferen;
- om voor de overeenkomstige posten mededelingen van dienst te ruilen voor en na de overdracht van het eigenlijke telegram (Verzoek van de verzendpost, aanwijzing dat de ontvanger bereid is om te ontvangen, signaal van eind van telegram, beschuldigd van ontvangst van de ontvanger, enz)
Het geheel van deze toevalligheden kan het nuttige debiet van een radiotélégraphique post verminderen tot minder dan 100 groepen (van 5 brieven of cijfers) aan het uur.
Bijgevolg zal elk telegram dat per radiotelegrafie moet verzonden worden, eveneens verkort moeten worden en dan mogelijk met behulp van met het oog hierop opgestelde speciale documenten opgesteld zijn.
De radiotélégraphiques posten kunnen nuttig slechts door een zorgvuldig ingelicht personeel uitgevoerd worden.
Uiteindelijk het materiaal met niet apparaten van verzoek, is het noodzakelijk om een duurzaamheid van het beluisteren aan elke post te waarborgen.

Radiotéléphonie

Zij maakt het mogelijk om door morsealfabet en door de stem (phonie) mee te delen.

§85. Over het algemeen heeft radiotéléphonie dezelfde kenmerken van werkgelegenheid dan deze hierboven uiteengezet voor de radiotelegrafie. Echter biedt eerste, in vergelijking met de tweede, de volgende voordelen en de nadelen:
Voordelen kunnen de posten van radiotéléphonie door een personeel beheerd worden dat niet aan de klank (het morsealfabet begrijpen) kan lezen. Eventueel laat dit procédé twee autoriteiten toe om tussen hen te converseren;
Nadelen Alle gelijke dingen trouwens:
- de reikwijdte van de posten van radiotéléphonie is in de huidige stand van twee tot drie keer minder groot dan die van de posten van radiotelegrafie;
- het aantal beschikbare golflengten is twee keer geringer dan in radiotelegrafie;
- de ontvangst kan gemakkelijker geverward worden;
- de risico's van indiscreties zijn nog groter, vooral als de posten voor gesprekken worden gebruikt.
De discipline van gebruik moet dus zeer strikt zijn. Zij is zeer moeilijk om te waarborgen. Zij moet zorgvuldig door de verplichte organisatie van een systeem van beluisteren van de overdrachten vriendinnen gecontroleerd worden. Het gesprek moet in principe slechts in poste-à-poste uitgeoefend worden.

Zoals men het vaststelt, schijnt de radio niet de voordelen van het ministerie van de oorlog [woordvoerder hier van het Franse Hoog-Bevel] te hebben.

Franse radio in 1940

Weinig schitterende Franse radio

Met betrekking tot het gebruik van de overdrachten in campagne, in de ministeriële instructie van 7 november 1936, die in 1939 wordt herhaald, „schijnen de radioélectriques middelen“ goed weinig voordelen te hebben die met hun nadelen worden vergeleken! Het is waarschijnlijk de reden waarvoor de Franse radioapparaten van twijfelachtige kwaliteit, onder meer ten opzichte van die van de andere landen waren.

De Kolonel Philippe Truttmann heeft trouwens een zin die schijnt de situatie kort samen te vatten:

Men treft daar een vrij weinig schitterend aspect van ons vestingwerk, hoewel zij het alleenverkooprecht niet ervan had.

De Luitenant Cinto Kohenoff (hoofd van de overdrachten van 58eDBAF in 1940 - SFAM-) heeft ons toevertrouwd dat met het radiomateriaal waarover hij hij had gehad grote moeilijkheden beschikte om betrouwbare mededelingen, bijvoorbeeld, tussen de Berg Agel en de Kaap Martin verwijderd van 5km nauwelijks aan vlucht van vogel tot stand te brengen en afzonderlijk een van de andere door geen enkele ernstige hinderpaal!

De problemen waarmee wij werden geconfronteerd [heeft er toegevoegd] waren het gebrek aan macht van de posten en de moeilijkheid om de antennes te isoleren bij hun overgang door het vaak vochtige beton. Later in Afrika van het Noorden, werd ik door de hoge prestaties van de Amerikaanse radiomaterialen op vaste vergoedingen indruk gemaakt waarvan onze bleke gedaante deden! Maar het was reeds een ander tijdperk en de technologieën hadden de tijd gehad om te evolueren!
Geheim. Tot waar?

Geheim. Tot waar?

In feite houdt het probleem van evolutie van de radiomaterialen [of anderen] nauw verband met de wil om ze te gebruiken of om ze niet te gebruiken. Echter in 1940 is dit middel van moderne informatie verbiedt onder het voorwendsel dat de informatie, dat hij het mogelijk maakt om te vervoeren, door de vijand onderschept zou kunnen worden.

Ultrasecret in Frankrijk

1e Brigade van Spahis, die door de Kolonel Paul Jouffrault wordt besteld, maakt deel van de eenheden uit die contact met de Duitsers hebben opgenomen, in Luxemburg, vanaf de ochtend van 10 mei 1940.

Met betrekking tot de overdrachten op het slagveld, zich waarvan men betwijfelt of de nauwkeurigheid en de snelheid factoren meer overwegend waren dat de Duitsers waar zij niet werden verondersteld te zijn, Jouffrault schriftelijk werden gevonden:

Men moet hier bekennen dat de enige overdrachten die „buiten het burgerlijke netwerk [Luxemburgers]“ werken de overdrachten door auto zijn, motoren of opgezette estafettes. Het voorschrift om alle berichten van TSF te becijferen heft de banen van de golven op tijdens actieve verrichtingen. 1e Brigade wilde, zoals het de Duitsers deden, om duidelijk te zijn proberen te spreken, vervolgens in sabir [Noordafrikaans dialect]: zij werd onmiddellijk en streng aan de orde door de diensten van controle van het leger herhaald.

In geval van ònvoorzieneeen gebeurtenis, en er waren erover niet slecht dit 10 mei 1940, het is waarschijnlijk meer efficiënt om op de golven onmiddellijk te gebruiken nauwkeurige inlichtingen [zelfs in klaarheid], dan om op tientallen minuten te wachten, en zelfs uren te kunnen lanceren, een verouderd verkeer van veiliggestelde informatie.

Duidelijk in Italië

De Italiaanse beweeglijke eenheden beschikken over radiophoniques posten die zij tijdens hun aanvallen gebruiken. De gesprekken worden geluisterd naar en door de Franse stations beheerd. Ziehier vallen enkele belangrijke voorbeelden van berichten die, op 22 juni 1940, worden opgevangen, in vol Italiaans aan:

14:05. Kolonel Bernini, PCS. Major Broeikassen, Bataljon 42e, nog van stevige voet aan plakte baseerde. Is de kolom van rechterkant op Passo di Cuore uitgelopen. Mijn voorschot wordt door verhinderd komend schieten van Basso Vina [Cuore]. De actie voor ging Vacca [500m zuiden van Grammondo] voorbij binnenkort zal beginnen. Proberen om per verrassing te handelen. Ondertekend Falconieri.
14:10. Hier Kolonel. Het stijgende Bataljon gaat om hinderpaal van te richten plakte baseerde. 1e Bataljon gaat naar Castellar.
18:00. Kolonel Bernini. 5.CP heeft het vervolg 1CP CCNN de kam van Butetta overschreden en geprobeerd om naar beneden te gaan om het netwerk te ontduiken plakte baseerde. de 7de Maatschappij heeft met de Berg Razet overeengekomen. Een bevindt zich in kritische voorwaarde en vraagt munities.

Het is duidelijk dat, elke keer, de Franse artillerie van deze informatie (exact) heeft geprofiteerd om zijn schieten te oriënteren.

Een gulden middenweg

Tussen beide houdingen (Frans en Italiaans) er is toch een gulden middenweg. Men had, bijvoorbeeld, kunnen overwegen om de radio in klaarheid te gebruiken om aan te geven waar de vijand was, of als men behoefte aan versterkingen of materiaal had en de becijferde radio gebruiken om zijn eigen plaatsen aan te geven.

Traagheidsvoorbeeld in 1940…

Traagheidsvoorbeeld…
Overdrachten van orden in het Franse leger in mei 1940

ordre_lent.jpg

De bron van het document: versterkt werk van Chesnois, 2 ième gewapend (SHAT Vincennes)

Wanneer men de historische overzichten van bepaalde Franse eenheden raadpleegt wordt men soms door de traagheid verrast die in de keten van bevel zijn vastgesteld.

Hier doen wij geen zinspeling op 10 mei 1940, speciale dag waarin men zou kunnen geloven dat de Fransen aan hun afhangen hebben geleerd dat de snelheid van de overdrachten een factor was die in het succes slagen bepaalt. Het zou te gemakkelijk zijn. Wij hebben een document gekozen dat op 13 mei 1940 door de Generaal Gamelin wordt overlegd, Franse Hoofdgeneraal die verbiedt de radio van zijn PC had. Op 13 mei 1940 dus, bepaalt hij zijn volgende algemene orde [belangrijk en dringend]:

Men moet nu hoofd houden aan de toeloop van de machinale en gemechaniseerde krachten van de vijand. Het uur is komen om grondig op de posities strijden die door het Hoog-Bevel worden bepaald. Men heeft het recht niet meer om achteruit te gaan. Als de vijand plaatselijk gat, niet alleen laat afdichten maar, een tegenaanval doen en hernemen. Ondertekend: GAMELIN

Wij kunnen vaststellen dat deze orde, waarvan niet wij de inhoud zullen analyseren, na 19 mei in het merendeel van aankomt de eenheden die [hij komt aan vechten terwijl Gamelin werd ontslagen en dus niet meer! besteld]. Minder dan kan men zeggen is dat de orde niet meer noch van eerste frisheid, noch van actualiteit was, tenzij men een zekere vervroegingsgift aan de Generaal Gamelin erkent.


De persoonlijke geschiedenis van dit document wordt voorts zeer geverlevendiigd. Na door zijn ontvanger ontvangen te worden, het versterkte werk van Chesnois (SF Montmedy), ten gevolge van de Franse nederlaag wordt hij in Duitsland met vele andere archieven weggedragen. Vervolgens aan het einde van de tweede wereldoorlog, wordt hij door de Russen genomen die het in hun archieven „gewapend Frans“ indelen. En in 1995 verkopen de Russen het aan SHAT. 55 jaar na zijn opstellen komt hij aldus in Frankrijk terug. De gesp wordt vastgegespt.

enz.

Enz.

.
Ruimte ontspanning
Klein spel en aankondigingen

Ruimte ontspanning

Klein spel

De klik: het spel laden

Aankondigingen
.